Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Školenie funkcionárov a riadiacich zamestnancov trenčianskeho kraja

dátum uverejnenia: 11. 9. 2019
čas: 15:10
kategórie: , Združenie základného školstva

Školenie funkcionárov a riadiacich zamestnancov trenčianskeho kraja

Krajská Rada ZO OZPŠaV v Trenčíne, pod vedením predsedníčky Zdenky Tunegovej, zorganizovala dňa 9.9.2019 v Trenčíne školenie pre predsedov ZO, riadiacich zamestnancov a členov výborov. Predsedovia rád jednotlivých okresov kraja zabezpečili veľmi dobrú účasť spomenutých kategórií odborárov.                

Z  vedenia odborového zväzu sa školenia zúčastnili:  predsedníčka Združenia ZŠ  Inga Gamčíková a vedúci Úradu OZ PŠaV  Juraj Stodolovský. Neprítomnosť predsedu OZ PŠaV P.Ondeka ospravedlnili pre dôležité rokovania v Bratislave.                                                     

Veľkým prínosom pre účastníkov školenia bolo vystúpenie I. Gamčíkovej, ktorá veľmi podrobne vysvetlila otázky týkajúce sa:  nariadenia vlády č. 201/2019 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti, Vyhlášky MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti, zákonov č. 138/2019 Z.z.,  596/2003 Z.z., etického kódexu, potreby pracovného poriadku na pracoviskách, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,  kategórie pedagogických zamestnancov,  kariérových stupňov a pozícií  profesijného rozvoja a vzdelávania, atestácií,  príplatkov za profesijný rozvoj, ukončenia pracovného pomeru zamestnanca po dovŕšení 65 rokov veku (platné od 31.8.2020),  ukončenie pracovného pomeru riaditeľov až po skončení funkcie, uplatňovanie zákona č. 224/2019 Z.z. a iné. Účastníci školenia po podrobnom oboznámení sa s nariadeniami, vyhláškami a zákonmi, zahrnuli pani predsedníčku Združenia ZŠ otázkami, na ktoré dostali vždy odbornú odpoveď, či už to bol problém týkajúci sa nepedagogických zamestnancov,  katalógu pracovných činností, pedagogických asistentov,  preplácania rekreačných preukazov a rôzne iné.  Diskusia pokračovala aj počas prestávky. Všetky materiály pošlú okresní predsedovia predsedom ZO.  Školenie pokračovalo vystúpením J. Stodolovského a týkalo sa zmeny databázy  členov OZ. Bolo vysvetlené a aj znázornené, aké majú byť prvé kroky predsedu, aby sa do databázy znovu dostal, ako sa má prihlásiť, ako má aktualizovať údaje, ako vytvorí profil ZO alebo člena, ako sa do databázy dostane každý člen ZO, načo všetko ešte databáza slúži – diskusia, anketa, dokumenty atď. Aj k otázkam databázy bola diskusia.  Podrobný návod na používanie elektronickej databázy už bol všetkým predsedom zaslaný.                                                         

Všetci účastníci vyslovujú poďakovanie Krajskej rade  ZO OZ  PŠaV v Trenčíne za uskutočnenie školenia a predovšetkým patrí vďaka prednášajúcim, ktorí svojimi príspevkami obohatili vedomosti prítomných, ktorí ich využijú vo svojej práci.

Františka Kališová, členka Rady ZOOZ PŠaV Nové Mesto nad Váhom


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7