Školenie predsedov ZO a členov Rady ZO v okresoch Martin a T.Teplice

dátum uverejnenia: 5. 7. 2021
čas: 10:41
kategórie: Združenie základného školstva

Školenie predsedov ZO  a členov Rady ZO  v okresoch Martin a T.Teplice

Školenie predsedov ZO OZ PŠaV a členov Rady ZO OZ PŠaV v okresoch Martin a Turčianske Teplice -25.6.-27.6.2021 v Trenčianskych Tepliciach

Posledný júnový týždeň bol nielen časom príprav na ukončenie školského roka, ale aj časom, kedy sa v novo zrekonštruovaných priestoroch Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach stretli predsedovia ZO a členovia Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku z okresov Martin a Turčianske Teplice. V dňoch od 25.6. do 27.6.2021 sa tu zúčastnili pravidelného školenia a zasadnutia Rady ZO OZ PŠaV Martin a Turčianske Teplice, aby získali aktuálne informácie nevyhnutné pre činnosť základných organizácií a realizáciu kolektívneho vyjednávania.

Školenie viedla PaedDr. Jana Skalická, okresná predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Martin a Turčianske Teplice, ktorá privítala aj vzácnych hostí, a to predsedníčku Združenia základného školstva a podpredsedníčku OZ PŠaV na Slovensku RNDr. Ingrid Gamčíkovú a právničku zväzu JUDr. Renátu Matejovú. Účastníci školenia sa venovali otázkam činnosti základných organizácií, materiálom a dokumentácii, riešili aktuálne problémy súvisiace s prípravou kolektívneho vyjednávania na budúci rok, pozorne si vypočuli informácie o dianí v školstve, o zmenách v školskej legislatíve, novelách školských zákonov, ktoré sa udiali za posledné obdobie, ako aj o tých , ktoré sa pripravujú a o plánovaných zmenách v organizácii školstva. Využili prítomnosť hostí, aby s nimi diskutovali o problémoch, s ktorými sa stretávajú pri svojej činnosti. Diskutovali o problematike pracovného času, pracovného poriadku, nadčasovej práci, dovolenkách, ale aj o problémoch , ktoré súviseli s dištančnou formou vyučovania a so zmenami spôsobenými opatreniami v súvislosti s ochorením Covid 19.

Mimoriadnym spestrením školenia bolo stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislavom Gröhlingom, počas ktorého sa zaoberali problematikou letných škôl, potreby oddychu a rehabilitačných aktivít pre zamestnancov školstva s využitím rekreačných zariadení vo vlastníctve rezortu školstva a možností využívania rekreačných poukazov na účely pobytu v týchto zariadeniach. Účastníci školenia ocenili úroveň rekonštrukcie zariadenia Domov speváckeho zboru v Trenčianskych Tepliciach , ako aj úroveň služieb a ochotu personálu.

Účastníci odchádzali zo školenia obohatení nielen množstvom užitočných informácií, ktoré budú tlmočiť svojim kolegom na jednotlivých školách, ale aj zážitkami a dojmami zo stretnutí s hosťami školenia.

PaedDr. Jana Skalická, predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku Martin a Turčianske Teplice

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7