Školenie predsedov ZO OZ PŠaV Rady Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín

dátum uverejnenia: 12. 4. 2022
čas: 09:30
kategórie: Združenie základného školstva

Školenie predsedov ZO OZ PŠaV  Rady Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín

V dňoch 31.3.2022 – 2.4.2022 sa v Domove speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach stretli po dvojročnej pauze predsedovia ZO OZ PŠaV na Slovensku okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Stretnutie organizovala Rada ZO OZ PŠaV okresu Námestovo.

O novinkách v školstve, zmenách zákonov , vyhlášok, opatreniach informovali Ing. Vladimír Kmec – zväzový inšpektor BOZP, podpredsedníčka RNDr. Ingrid Gamčíková, Mgr. Martin Mikluš a PaedDr. Ingrid Kováčová a dopĺňal ich z praxe predseda sekcie riadiacich pracovníkov Mgr. Ivan Dudáš . Tiež sa na školenie prišla predstaviť novozvolená predsedníčka KR ZO OZ PŠaV Žilina p. Mgr. Katarína Cigániková.

Prednášajúci sa dotkli takých tém, ako sú napríklad: pracovný poriadok, pracovný úraz, choroba z povolania, skončenie pracovného pomeru – 65 rokov, práca nadčas, čerpanie náhradného voľna, informácie k novinkám v zákone o výchove a vzdelávaní...a iné. S každým prednášajúcim viedli predsedovia ZO diskusiu, podrobne rozoberali dané témy a problémy, s ktorými zápasia vo svojich školách a tiež sa vyjadrili k logu zväzu, že bude dobré ponechať to pôvodné logo.

Druhý deň stretnutia prišiel predsedov ZO pozdraviť aj predseda OZ PŠaV na Slovensku, Ing. Pavel Ondek, ktorý informoval prítomných o zasadnutí Rady zväzu, na ktorej sa rozhodlo o poskytnutí finančnej výpomoci 10 000 € Ukrajine a ponechaní rozhodnutia možnosti poskytnutia finančnej pomoci jednotlivým Radám okresov podľa vlastného uváženia.

Učitelia spojili príjemné s užitočným a v posledný deň stretnutia si dopriali aj oddych v liečebných kúpeľoch.

V Námestove 11.4.2022                                  Emília Parišková

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7