Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Stretnutie výborov profesijných sekcií ZZŠ

dátum uverejnenia: 2. 5. 2019
čas: 11:20
kategórie: Združenie základného školstva

Stretnutie výborov profesijných sekcií ZZŠ

V dňoch 29. – 30. apríla 2019 zorganizovalo Združenie základného školstva spoločné stretnutie výborov všetkých profesijných sekcií, ktoré pracujú v združení. Účastníci stretnutia pracovali v dvoch skupinách a v sekciách.

Prvý deň členovia výborov sekcií dostali dôležité informácie z oblasti BOZP. Vladimír Kmec, koordinátor BOZP, hovoril o legislatíve, povinnostiach a právach zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Upozornil na problémy a nedostatky, s ktorými sa stretávajú zväzoví inšpektori pri kontrolách v školách a školských zariadeniach. V závere svojho vystúpenia odpovedal na otázky z pléna.

Predsedníčka Združenia základného školstva Ingrid Gamčíková sa vo svojom vystúpení venovala schválenému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch, uviedla zmeny, ktoré zákon prináša. Predstavila kategórie zamestnancov, kariérové stupne a pozície, systém profesijného rozvoja, hovorila o novele zákona o odmeňovaní, ku ktorej dochádza v súvislosti so zrušením kreditového systému a zavedením nového príplatku za profesijný rozvoj. Počas vystúpenia odpovedala na množstvo otázok súvisiacich s pracovnými podmienkami zamestnancov školstva, ktoré súviseli so zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch.

V závere prvého dňa rokovali samostatne výbory profesijných sekcií. Každý výbor sekcie sa vyjadril k niekoľkým otázkam, ktoré súvisia s ich činnosťou. Členovia výboru diskutovali o problémoch, dávali podnety, ktorými sa zväz, resp. združenie bude zaoberať v ďalšom období. Závery z rokovania boli komunikované počas druhého dňa.

Druhý deň stretnutia otvorila Ingrid Gamčíková, ktorá predstavila návrh novely zákona o odmeňovaní. Hovorila o zmene platových tabuliek pre pedagogických a odborných zamestnancov a vysvetlila zmenu výšky príplatkov (riadiaci, osobný, kreditový, pre uvádzajúceho a začínajúceho zamestnanca).

Po tomto vystúpení pokračovalo stretnutie novinkami v legislatíve, ktoré viedol právny poradca zväzu Martin Mikluš. Vo svojom vystúpení sa venoval príplatkom za prácu počas voľných dní, príspevkom na rekreáciu, metodike k registrácii mimovládnych organizácií. Hovoril o doplnkovom dôchodkovom sporení, kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, novele zákonníka práce. V bohatej diskusii odpovedali na mnohé otázky traja právnici zväzu Renáta Matejová, Michal Guman a Martin Mikluš.

Spoločné stretnutie bolo ukončené prezentáciou záverov z rokovaní jednotlivých výborov sekcií. Ingrid Gamčíková predstavila činnosť všetkých výborov sekcií za posledný rok, poukázala na problémy, ktorými sa sekcie zaoberajú a informovala prítomných o úlohách a podnetoch, ktoré z rokovaní vyplynuli. Vo všetkých sekciách rezonovala potreba účasti kompetentných zástupcov ministerstva školstva na takomto rokovaní.

V závere dvojdňového stretnutia sa účastníci zhodli na tom, že takéto spoločné rokovania sú úžasnou príležitosťou na odovzdávanie informácií a budovanie súdržnosti medzi odborármi.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7