Vzdelávanie rád ZO OZ PŠaV okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa

dátum uverejnenia: 4. 5. 2022
čas: 12:26
kategórie: Združenie základného školstva

Vzdelávanie rád ZO OZ PŠaV okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa

Po troch rokoch prestávky zapríčinenej pandémiou sa konečne mohli stretnúť členovia Rád ZO OZPŠaV - Združenia základného školstva okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa v RZ Crocus v Kežmarských Žľaboch. Vyše 70 účastníkov dvojdňového školenia sa už na spoločné stretnutie pod ešte zasneženými tatranskými štítmi veľmi tešili.

Po úvodných samostatných zasadnutiach rád v poobedňajších hodinách 28.4. 2022 otvoril odborárske školenie predseda Rady ZO OZPŠaV, Kežmarok Martin Habiňák.

Nabitý zaujímavý program začal informáciami súvisiacimi so Zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, s ktorými účastníkov oboznámila predsedníčka ZZŠ a podpredsedníčka OZ PšaV pani Ingrid Gamčíková. Na vystúpenie pani Gamčíkovej reágovali odborári aktívnou diskusiou.

V poobedňajšom bloku vzdelávania pani Ingrid Kováčová, špecialistka OZPŠaV, oboznámila prítomných s aktualitami súvisiacimi so zákonom 245/2008 ( školským zákonom). Aj k tomuto zákonu sa uskutočnila živá diskusia.

Legislatívnym otázkam sa podrobne venoval aj ďalší lektor Michal Guman, odborový právnik pre Prešovský a Košický kraj. Pre všetkých účastníkov bolo veľmi podnetné jeho vystúpenie k vybraným problémom pracovnoprávnych vzťahov v oblasti školstva, k Zákonníku práce , k plneniu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zo strany zamestnávateľov, k práci nadčas.

V doobedňajších hodinách 29.4. 2022 sa s pánom Jurajom Stodolovským stretli najmä noví predsedovia základných organizácií. Venovali sa problematike databázy členov OZ.

Po ňom pokračovala vzdelávacím blokom pani Darina Nagyová. Zamerala sa najmä na otázky súvisiace s tvorbou kolektívnych zmlúv a na kolektívne vyjednávanie.

Pred záverečným slovom pani Gamčíkovej poďakovali aj Rady ZO OZPŠaV Poprad a Stará Ľubovňa bývalej dlhoročnej predsedníčke Rady Kežmarok pani Ľudke Rochovej za dlhoročnú aktívnu spoluprácu, za jej ľudskosť, ochotu a nezištnú pomoc.

V záverečnom slove pani Gamčíková informovala účastníkov školenia o najbližších plánovaných aktivitách OZPŠaV súvisiacimi s pretrvávajúcou štrajkovou pohotovosťou.

Členovia rád odchádzali so vzdelávania spokojní. Opäť získali potrebné informácie, s ktorými oboznámia svojich členov na jednotlivých pracoviskách. Už teraz sa tešia na ďalšie spoločné stretnutie, ktoré bude určite skôr ako vzdelávanie v roku 2023 a zrejme nebude v Kežmarských Žľaboch.

Lýdia Hricíková, predsedníčka R- ZO OZPŠaV Stará Ľubovňa

    

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7