Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Z rokovania konferencie Krajskej rady Z ZŠ Prešov

dátum uverejnenia: 4. 12. 2021
čas: 13:47
kategórie: Združenie základného školstva

Z rokovania konferencie Krajskej rady Z ZŠ Prešov

     Dňa 24. novembra 2021 sa za dodržania prísnych protipandemických opatrení uskutočnilo rokovanie konferencie Krajskej rady Z ZŠ OZ PŠaV na Slovensku Prešov. Delegáti a hostia boli pri vstupe do rokovacej miestnosti privítaní starým slovanským zvykom a s úsmevom v očiach delegátky Evky Vardžíkovej odetej v regionálnom kroji.

Rokovanie konferencie otvorila predsedníčka krajskej rady Darina Nagyová. Privítala vzácnych hostí, a to predsedu zväzu Pavla Ondeka, predsedníčku Združenia základného školstva a podpredsedníčku zväzu Ingrid Gamčíkovú, právneho poradcu zväzu Michala Gumana a špecialistku Združenia ZŠ Yvonne Furdíkovú.

Rokovanie konferencie viedol moderátor Matúš Baňas.

Po úvodnom slove predsedníčky KR Prešov Dariny Nagyovej požiadal o slovo predseda zväzu Pavol Ondek. Delegátov konferencie informoval najmä o rokovaniach s predstaviteľmi vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s vyjednávaním o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022. Pripustil aj možnosť nepodpísania KZVS v prípade, ak nedôjde k dohode na minimálne 10% valorizáciu platov všetkých pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva, ako aj vedecko-výskumných pracovníkov a učiteľov vysokých škôl.

Za aktívnu prácu krajskej rady Prešov v hodnotenom volebnom období poďakovala predsedníčke krajskej rady pani Nagyovej a predsedom rád základných organizácií v regióne predsedníčka Z ZŠ Ingrid Gamčíková. V budúcom období podľa jej slov bude potrebné viac sa sústrediť na prácu s mladými členmi odborov, stabilizovať členskú základňu, zaktivizovať činnosť niektorých odborných sekcií, zvýšiť informovanosť členskej základne a právne povedomie aj formou školení cez webináre.

Za aktívnu a dlhoročnú prácu vo zväze boli predstaviteľmi zväzu ocenené členky zväzu Prešovského kraja Vlasta Bajajová, Oľga Koudelková, Anna Džupinová, Ľudmila Rochová a Eva Bučková.

Obsiahlu správu o činnosti krajskej rady predniesla jej predsedníčka Darina Nagyová. Konštatovala, že úlohy oblastiach informačnej a koordinačnej činnosti, metodicko-poradenskej, v práci s členskou základňou sa plnili na požadovanej úrovni. V oblasti spolupráce vyzdvihla najmä koordináciu činnosti s KR Košice. Poďakovala predsedom rád za prácu v oblasti evidencie rád a základných organizácií na MV SR a nahlásenia ich štatutárov. V tejto činnosti sme v rámci všetkých krajských rád najlepší. Poďakovala pani Gamčíkovej za promptnú a sústavnú informovanosť členskej základne najmä počas celej pandémie so zameraním na oblasť noviel zákonov, nových vyhlášok a usmernení.

V diskusii delegáti konferencie poďakovali vedeniu zväzu a predsedníčke krajskej rady za ich prácu smerom k všetkým členom Zväzu v ťažkom pandemickom období.

Na konferencii boli jednomyseľne schválené všetky predložené materiály a dokumenty.

Za predsedníčku krajskej rady na nastávajúce 5-ročné volebné obdobie bola všetkými delegátmi zvolená Darina Nagyová, za revízorku účtu Helena Bučková.

Konferenciu ukončila novozvolená predsedníčka KR Prešov záverečným slovom, v ktorom poďakovala všetkým delegátom za aktívnu účasť na konferencii, hosťom za prijatie pozvania napriek vážnej pandemickej situácii a členom výboru rady ZO Prešov za pomoc pri príprave a priebehu konferencie. Všetkým prítomným zaželala veľa zdravia, šťastnú cestu domov a pokojné vianočné sviatky.

28. 11. 2021 Lýdia Hricíková

Foto: Eva Vardžíková

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7