Zamestnanci Spojenej školy v Novej Bani vstúpili do radov odborárov.

dátum uverejnenia: 30. 5. 2022
čas: 09:05
kategórie: Združenie základného školstva

Zamestnanci Spojenej školy v Novej Bani vstúpili do radov odborárov.

Zamestnanci Spojenej školy v Novej Bani sa rozhodli založiť si základnú odborovú organizáciu. K tomuto kroku sa odhodlalo 12 zamestnancov. Vytvorili si prípravný výbor v zložení Mgr. Andrea Pavlová, Mgr. et Mgr. Zuzana Podušková a Andrea Šušovicová. Pripravili potrebné materiály a zvolali ustanovujúcu schôdzu dňa 25. mája 2022, ktorá sa konala v historických priestoroch suchého mlyna v Novej Bani – v súčasnosti je tam penzión Semmelrock. Schôdze sa zúčastnilo 9 zamestnancov, ktorí schválili Stanovy ZO, rokovací poriadok, volebný poriadok a zvolili výbor ZO. Predsedníčkou sa stala Mgr. Andrea Pavlová, ktorá získala 7 hlasov. Do výboru boli zvolené Mgr. et Mgr. Zuzana Podušková a Andrea Šušovicová.

Ustanovujúcej schôdze sa zúčastnili aj prizvaní hostia: PaedDr. Karina Gažiová – riaditeľka Spojenej školy v Novej Bani a Mgr. Anna Benčatová – predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV v okrese Žarnovica, ktorá po príchode dostala veľmi milý darček – štvorlístok ďatelinky pre šťastie.

Na záver schôdze novozvolená predsedníčka ZO poďakovala prítomným za účasť a za prejavenú dôveru. Predsedníčka Rady ZO OZ PŠaV Mgr. Anna Benčatová kytičkou kvetov zagratulovala predsedníčke ZO k zvoleniu do funkcie a tiež členkám výboru ZO a zaželala im mnoho úspechov v odborárskej práci.

Po skončení schôdze si členovia ešte posedeli v družnom rozhovore pri dobrom domácom koláčiku.

Mgr. Anna Benčatová

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7