Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Zasadnutie Krajskej rady OZ PŠaV na Slovensku - Združenie ZŠ v Banskobystrickom kraji

dátum uverejnenia: 27. 2. 2019
čas: 11:10
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie Krajskej rady OZ PŠaV na Slovensku -  Združenie ZŠ v Banskobystrickom kraji

Dňa 13.02.2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Krajskej rady Združenia ZŠ v Banskobystrickom kraji v tomto kalendárnom roku.

Rokovanie otvorila a s programom všetkých prítomných oboznámila predsedníčka KR Mgr. Magdaléna Ponická.

Predsedovia jednotlivých okresných rád v našom kraji v úvode podali informácie o realizácii zmien v odmeňovaní na školách a školských zariadeniach vo svojich okresoch a o problémoch, ktoré sa vyskytli pri zaraďovaní zamestnancov do platových tried, o krátení osobných príplatkov, dokonca o prípade odoberania príplatku za zmennosť.

Predsedníčka podala zhrňujúcu správu o zozbieraných informáciách od predsedov okresných rád týkajúcich sa tohto nového zákona o odmeňovaní, ktorý nadobudol platnosť 01.01.2019. Členovia rady spoločne konštatovali nejednotnosť a nesystematickosť pri zavádzaní tohto zákona do praxe.

Ďalší bod programu sa týkal rozpočtu KR. M. Ponická spolu s hospodárkou KR predložila správu o čerpaní rozpočtu za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 spolu s dôvodovou správou k čerpaniu rozpočtu.

Následne informovala členov rady o prerokovaných materiáloch zo zasadnutia K8, ktoré sa uskutočnilo vo Zvolene 11.02.2019. Hovorila o zákone 317 o PZ a OZ, ktorý nadobudne platnosť od 01.09.2019. Potešila prítomných tým, že OZ PŠaV vydá metodický materiál pre predsedov k uplatňovaniu tohto zákona v praxi spolu s vyhláškami a nariadeniami. Predsedovia boli informovaní o normatívoch na PK a OK na rok 2019 a o tom, že o výške platov začínajúcich PZ od 01.09.2019 sa stále rokuje.

Prítomným upresnila termíny pripravovaných zasadnutí jednotlivých orgánov OZ: Pléna združenia ZŠ a Rady OZ PŠaV na Slovensku v Bratislave, tiež zasadnutia Sekcií pri OZ PŠaV v Kežmarských Žľaboch.

Predložila konkrétne výpočty odvody členských príspevkov ako aj návrh na zmenu odvádzania členských príspevkov. Členovia rady vyjadrili názor, že by sa mal zachovať systém doterajších odvodov, ktorý v jednotlivých okresoch funguje.

Ďalej vysvetlila zmeny postupu pri registrácii ZO vzhľadom na uplatňovanie novej legislatívy. Mgr. M. Mikluš v rámci týchto zmien pripravuje metodiku k registrácii ZO na MV SR.

Ako už býva zvykom, prítomní členovia KR živo diskutovali o všetkých predložených materiáloch a ich pripomienky boli zapracované do uznesenia zo zasadnutia KR.

Na záver prítomní prijali predložené uznesenie a predsedníčka KR Magdaléna Ponická poďakovala prítomným za účasť.

Mgr.Renata Taligová, preds. Rady ZO OZPŠaV Banská Štiavnica


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7