Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Zasadnutie okr. rád OZPŠaV na Slovensku B. Štiavnica, Krupina, Žarnovica

dátum uverejnenia: 11. 11. 2019
čas: 09:58
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie okr. rád OZPŠaV na Slovensku B. Štiavnica, Krupina, Žarnovica

Ústrednou myšlienkou odborov je spájať ľudí, a tak tomu bolo aj v dňoch 17.a 18.októbra 2019, keď sa spojili tri okresy: Banská Štiavnica, Krupina a Žarnovica na spoločnom zasadnutí v hoteli Hviezda v Dudinciach. Hoci sme okresy malé, no nemenej dôležité, čo nám svojou prítomnosťou potvrdili aj pozvaní hostia: Ing. Pavol Ondek - predseda OZ PŠaV, RNDr. Ingrid Gamčíková – podpredsedníčka OZ PŠaV, JUDr. Renáta Matejová - špecialista pre právne služby a Ing. Vladimír Kmec - špecialista BOZP.

Program otvoril pán predseda Pavol Ondek, ktorý sa venoval najmä aplikačným problémom pri uplatňovaní doplňujúcich zmien zákona 553 v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti z.138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch, uplatňovaniu z.224/2019 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, názorne vysvetlil nárast platových taríf v jednotlivých platových triedach, PP pedagogických zamestnancov na dobu určitú, ukončenie PP v 65.roku veku. Ďalej hovoril napr. o novele zákona 596 týkajúceho sa dôvodov odvolania z funkcie riaditeľa školy a jeho príspevok priniesol mnohé ďalšie aktuálne informácie zo života zväzu.

Štafetu prevzala pani podpredsedníčka Ingrid Gamčíková, ktorá sa podrobne venovala vyhláške MŠVVaŠ o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, tvorbe plánu profesijného rozvoja, vytváraniu tzv.atestačného portfólia, platovému zaradeniu pedagogických a odborných zamestnancov po vykonaní 1.a 2.atestácie. Pokračovala legislatívnymi zmenami od 1.9.2019, napr. v overovaní bezúhonnosti, odpise z registra trestov a súčinnosti s OÚ v sídle kraja. Otvorila aj tému rekreačného príspevku či „obedov zadarmo“.

Cennými a aktuálnymi informáciami prispel do programu špecialista BOZP Vladimír Kmec, ktorý prítomným predostrel nové právne predpisy v BOZP, základnú legislatívu, zameral sa na postavenie a právomoci zamestnancov, vysvetlil dôležitosť a priebeh odborovej kontroly nad stavom bezpečnosti na pracovisku a rozobral niektoré konkrétne prípady zo svojej praxe.

Vystúpenie špecialistky pre právne služby Renáty Matejovej vzbudilo veľký záujem najmä v oblasti uplatňovania základných práv zamestnancov zakotvených v podnikových kolektívnych zmluvách, konkrétne problémy v aplikácii dôležitých legislatívnych zmien, napr. v nedodržiavaní vyplácania príplatkov za prácu počas víkendu či za zmennosť. Informovala o možnostiach dojednať zvýšenie funkčného platu pre nepedagogických zamestnancov napr. o jeden, dva, tri platové stupne, ako aj o ďalších zvýhodneniach, ktoré je možné dojednať v podnikových KZ.

Po jednotlivých vystúpeniach nasledovala živá diskusia plná pálčivých otázok, na ktoré naši hostia ochotne odpovedali. Toto spoločné zasadnutie a celý jeho priebeh opäť dokázali, že odbory spájajú ľudí, ktorí sú v pozícii predsedov základných organizácií či vedenia zväzu ochotní a zapálení pracovať nad rámec svojich povinností, pre blaho svojich kolegov i celý školský systém Slovenska.

Na záver chceme zo srdca poďakovať pozvaným hosťom, ktorí si aj vo svojom nabitom programe ochotne našli čas a priniesli nielen cenné informácie a odborné usmernenia, ale nás svojím hlbokým ľudským prístupom motivovali v ďalšej odborárskej práci.

Renáta Taligová – predsedníčka ZZŠ okres Banská Štiavnica

Adela Pregová – predsedníčka ZZŠ okres Krupina

Anna Benčatová – predsedníčka ZZŠ okres Žarnovica


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7