Zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV Námestovo

dátum uverejnenia: 30. 6. 2021
čas: 15:28
kategórie: Združenie základného školstva

Zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV Námestovo

Prvý júnový týždeň sa v ŠJ ZŠ Slnečná Námestovo konalo po dlhšej „nútenej“ corona- pauze rokovanie Rady ZO OZ PŠaV Námestovo.

Stretnutia sa okrem predsedníčky E. Pariškovej a Mgr.Ivana Dudáša a predsedov ZO ,zúčastnili RNDr. Ingrid Gamčíková / predsedníčka Združenia základného školstva, podpredsedníčka OZ PŠaV na Slovensku, PaedDr. Ingrid Kováčová, špecialistka združenia ZŠ a Mgr. Martin Mikuš / právnik-špecialista pre právne služby/ OZ PŠaV na Slovensku.

Prítomní predsedovia ZO veľmi pozorne počúvali o dianí v školstve, o rokovaní s ministrom, plánovaných zmenách v školskej legislatíve, o poslaneckom návrhu novely školského zákona ako aj o iných, dôležitých plánovaných zmenách v organizácii školstva ( rozpočet na rok 2022, KZVS na rok 2022, dôchodkový strop a iné...).

V diskusii sa živo diskutovalo aj o dištančnom vzdelávaní, nadčasovej práci, náhrade voľna, nedostatku dovolenky a iných dôležitých plánovaných zmenách a problémoch v jednotlivých školách, či ZO OZ.

Predsedovia ZO boli za uskutočnené stretnutie Rady veľmi vďační, nakoľko im boli poskytnuté dôležité a cenné informácie o dianí v školstve, ktoré budú ďalej tlmočiť svojim kolegom vo svojich školách. Týmto sa chcem poďakovať prednášajúcim za hodnotné a bohaté informácie týkajúcich sa plánovaných zmien v školstve.

zapísala Mgr. Mária Vojtašáková

overila: Emília Parišková

Námestovo24.06.2021

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7