Čo spôsuje koronavírus - aj toto sa deje na Slovensku - príbeh č. 12

dátum uverejnenia: 19. 5. 2020
čas: 10:41
kategórie: Zväz

Čo spôsuje koronavírus - aj toto sa deje na Slovensku - príbeh č. 12

Príbeh č. 12

Sme materská škola s právnou subjektivitou, bohuţiaľ, len na papieri. Všetko riadi a o všetkom rozhoduje zriaďovateľ. Detí máme kaţdý rok dosť, materská škola je vţdy naplnená do posledného miesta. Pedagogický kolektív je stabilný, rodičia sú spokojní, ale zriaďovateľ má neustále problém s tým, ţe na nás dopláca a musí zobrať finančné prostriedky iným školám či školským zariadeniam…. pokračovanie príbehu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7