Počas koronakrízy sme už pomohli viac ako 700 učiteľom

dátum uverejnenia: 2. 6. 2020
čas: 09:47
kategórie: Zväz

Počas koronakrízy sme už pomohli viac ako 700 učiteľom

Pavel Ondek: Počas koronakrízy sme už pomohli viac ako 700 učiteľom

Prevzaté z: Odborárske noviny

Pavel Ondek je jeden z najznámejších lídrov slovenského odborárskeho hnutia. Súčasný predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku už roky bojuje za práva a dôstojné pracovné prostredie zamestnancov vo vzdelávacom procese na Slovensku. Rozprávali sme sa aj o tom, ako OZPŠaV bojuje s pandémiou koronavírusu.

V čom zmenila v tomto roku epidémia odborársku prácu oproti “bežnému“ roku?

Bolo potrebné nabehnúť na úplne nový režim. V druhom marcovom týždni sme začali pracovať v rámci zväzu formou home office tak, ako zamestnanci škôl a školských zariadení. Neustále prebiehali telefonické rozhovory, alebo videohovory so zástupcami ministerstva školstva, samosprávami, predsedami rád ZO, predsedami základných organizácií a našimi členmi v regiónoch.

Zmenil koronavírus priority odborového zväzu a jeho aktivity a činnosti?

Určite nie. Naša činnosť a priority zostali nezmenené. Naďalej riešime zamestnanosť, sociálnu politiku, platy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a profesijný rozvoj zamestnancov školstva. Najdôležitejšie v tejto dobe sú pracovnoprávne vzťahy a v tejto oblasti poradenstvo členom, ktoré vykonávajú naši právnici. Aktuálna situácia však zvýraznila problém, na ktorý dlhodobo upozorňujeme, a to je nejednotný systém financovania škôl a školských zariadení.

Aké sú v tejto výnimočnej epidemiologickej situácii vaše ciele?

Najdôležitejším cieľom je pomoc našim členom, ktorí sa často stretávajú s niekedy nezmyselnými a nekompetentnými postojmi zamestnávateľov a zriaďovateľov. Riešime problémy zachovania platov, zníženia financovania škôl a školských zariadení, hroziace straty zamestnania. Vedenie zväzu v tejto oblasti v priebehu mesiaca marec a apríl riešilo viac ako 700 podnetov od našich členov.

Zaznamenali ste v tomto období zvýšený záujem členov o prácu zväzu?

Áno zaznamenali, keďže práve v tomto krízovom období potrebujú naši členovia najviac poradiť a pomôcť.

Je v tejto vážnej situácii badať zvýšený záujem nečlenov odborov o služby a rady a o vstup do odborového zväzu?

Paradoxom je, že o rady žiadajú aj nečlenovia. Ani jeden zamestnanec školstva nám nie je ľahostajný, avšak na kompletné služby zo strany zväzu majú nárok len naši členovia. Komunikujeme aj s nečlenmi a informujeme ich o výhodách vyplývajúcich z členstva v odboroch. Mnohí z nich práve po tejto skúsenosti prejavili záujem o vstup do odborov, pretože zistili, aké dôležité je byť súčasťou silnej organizácie, ktorá sa za nich v ťažkých chvíľach postaví.

Bude podľa vás tento rok, vzhľadom na epidémiu koronavírusu a s ním súvisiace ekonomické problémy, náročný pre odborárov pri vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa?

Určite áno. V rámci preneseného výkonu štátnej správy zatiaľ nezaznamenávame pokles financií pre školstvo. Môže sa to však stať. Prognóza ministerstva financií je v tejto oblasti negatívna, čo znamená prepad ekonomiky. V originálnych kompetenciách, pod ktoré spadajú základné umelecké školy, materské školy, školské družiny, školské jedálne a centrá voľného času a ktoré sú financované samosprávami z príjmov z podielových daní, je predpokladaný pokles o viac ako 5%. Požiadali sme ministra školstva a ministra financií o riešenie. Pre tento účel ministerstvo školstva vyčlenilo 90 miliónov euro zo štrukturálnych fondov. Vyplácanie zabezpečuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe kritérií. Realizácia by mala byť pravdepodobne v mesiaci jún. Východiská pre vyjednávanie novej kolektívne zmluvy vyššieho stupňa budú závisieť od ekonomickej situácie štátu. Benefity v kolektívnej zmluve, ktoré boli doteraz dosiahnuté, chceme zachovať.

Autor: Tomáš Kuželík

Redakcia nezodpovedá za obsah a pravdivosť odpovedí, ktoré poskytol opytovaný na naše otázky.

Článok si môžete prečítať aj na priloženom linku:

https://odborarskenoviny.sk/2020/05/20/pavel-ondek-pocas-koronakrizy-sme-uz-pomohli-viac-ako-700-ucitelom/?fbclid=IwAR0qQP9tCg8gjEDBZmcuYsxKGOzegbJtXJ635rzBYdmYuC_uEyVFQAYXwJs


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7