Stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

dátum uverejnenia: 12. 5. 2020
čas: 11:59
kategórie: Zväz

Stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

Na základe podnetov od pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré sme dostali v nadväznosti na Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/20201, vydané ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. apríla 2020, vydávame toto stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl počas mimoriadnej situácie. Celé stanovisko nájdete na priloženom linku:

Stanovisko k zabezpečeniu vzdelávania žiakov a k organizácii práce pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7