Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

ETUC webinár_Spravodlivá a zelená transformácia

dátum uverejnenia: 20. 12. 2021
čas: 12:16
kategórie: Zväz

ETUC webinár_Spravodlivá a zelená transformácia

Webinár odborárov Vyšehradského regiónu o kolektívnom vyjednávaní a zelenej transformácii: Zabezpečenie vysoko kvalitných pracovných miest.

Webinár organizovaný Európskou odborovou konfederáciou (ETUC/CSC) sa uskutočnil 17. decembra 2021 a zúčastnilo sa ho 51 odborárov z rôznych krajín EÚ, prioritne z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska.

V úvode Karin Debroey a Ludovic Voet zdôraznili, že Európska odborová konfederácia chce jasne riešiť sociálne ambície, ktoré nie sú dostatočné v porovnaní s klimatickými ambíciami a politikami EÚ.

Anna Carla Pereira uviedla Zelenú dohodu ako najambicióznejší projekt, ktorý zmení planétu a má hospodársky a sociálny rozmer. Európska komisia pripravila mimoriadne ambiciózny cieľ, a to do roku 2030 znížiť emisie o 55 %, čím táto transformácia spôsobí veľké sociálne dôsledky. Táto ambícia vyžaduje opatrenia nielen klimatické, ale mali by tam byť opatrenia, ktoré by mali udržať zamestnanosť. „Fit for 55“ (Balík 55) a celá transformácia by mala riešiť dopravu, aby sa kompenzovali rastúce ceny energií. V druhom bloku je potrebné riešiť sociálnu inklúziu a sociálnych partnerov, ministerstiev. Je potrebné zapájať sociálnych partnerov cez nástroje, ktoré môžu ovplyvniť partnerov, napr. cez Európsky sociálny fond +. Sociálny klimatický fond má k dispozícii 72,3 mld. eur a je potrebné diskusia s národnými sociálnymi partnermi. Tento klimatický bonus si vyžaduje nielen angažovanosť z Bruselu, ale aj z úrovne národných politík jednotlivých krajín, tak aby nebola ohrozená európska výroba a priemysel.

Dariusz Kawka z Poľska sleduje, čo sa robí s európskou zelenou dohodou a prekáža mu, že EÚ zavádza rôzne regulácie a to zvyšuje ceny energií, zavádzaním nových limitov a dochádza k strate práce a ochudobňovaniu. V Poľsku to môže v drevospracujúcom sektore spôsobiť stratu práce až 200 tisícom zamestnancov.

Robert Szewcyk skonštatoval, že na jednej strane rastú ceny energií, zvyšuje sa inflácia a prehlbuje sa chudoba. A dochádza k mnohým aktivitám, ktoré majú veľmi ďaleko od spravodlivosti a spôsobujú prehlbovanie chudoby. Európska zelená dohoda je európskou ambíciou, ktorá sa neopiera o fakty a je potrebné získať ekonomické dopady, fakty a vyčíslenia, ktoré sme ktoré sme zatiaľ relevantne nezískali.

Félix Mailleux (ETUC) uviedol druhý panel, ktorý bude zameraný na pravidlá kolektívneho vyjednávania v priemysle, perspektívu zamestnávateľov a kolektívne vyjednávanie v procese ekologickej transformácie.

Béla Galgoczi o pandémii COVID a spravodlivej transformácii a zraniteľnosti krajín V4. Jediný spôsob ako reagovať na dopady klimatických zmien je, že Európa musí ísť príkladom a zodpovedná európska transformácia musí byť príkladom aj pre Čínu a Indiu. Odbory máju skúsenosti s transformáciou, zmenami v priemysle, ktoré boli vždy motivované ziskami, napr. snahou vyrábať tam, kde je to lacnejšie, ale táto zmena – čiže znížiť emisie uhlíka je globálna a je to záležitosť týkajúca sa prežitia ľudstva. Predstavil projekt v Daimleri a vo Volkswagene, kde príde v blízkej dobe o prácu 25 tisíc zamestnancov, ale súčasne sa vytvorí 9 tisíc nových pracovných miest. Je potrebné zdôrazniť, že v takýchto spoločnostiach je potrebné mať silnú zamestnaneckú radu alebo silné odbory. Najlepšie príklady z kolektívneho vyjednávania v rámci zelenej reštrukturalizácie sú z Kanady, pričom v Európe sú v tejto oblasti ešte rezervy. Európska zmluva neumožňuje taký sociálny dialóg, ako je napr. v Spojených štátoch amerických a je potrebné pozrieť sa na plány obnovy, v ktorých sa sociálny dialóg v regióne V4 spomína veľmi okrajovo.

Isabelle Barthés (Industriall Europe) hovorila o slogane „Nič o nás bez nás“, ktorý je mottom je transformačnej kampane. Je potrebné uvedomiť si, že nie všetkých pracovníkov je možné rekvalifikovať. Program dekarbonizácie so zapojením pracovníkov do formovania transformácie, musí zistiť, čo je potrebné na to aby sa transformácia riadila, aby sa neopakovali chyby z minulosti známe z Belgicka, Holandska a Nemecka z obdobia 80-tych rokoch. Sociálny dialóg a kolektívny dialóg nemá rovnakú formu v Európe a viaceré odvetvia sú zasiahnuté zelenou transformáciou. Vo Fínsku majú plán 11 sektorových cestovných/transportných plánov, aby do roku 2025 dosiahli uhlíkovú neutralitu. Príkladom je aj Slovensko, ktoré sa veľmi orientovalo na automobilový priemysel. Automobilový priemysel je veľmi ovplyvnený a postihnuteľný dekarbonizáciou a je potrebné zamerať sa na tie najväčšie výzvy v strednej, východnej, ale i južnej Európe. Najväčšou výzvou je to, aby nové pracovné miesta vznikli skôr, ako zaniknú tie staré, inak to bude pre región veľké riziko a ťažké to bude aj s hľadaným nových zamestnancov s potrebnými zručnosťami.

Delphine Rudelli (Ceemet) je pozitívne, že Európsky parlament 15. decembra 2021 odhlasoval posilnenie práv zamestnancov na informácie vo vzťahu k transformácii. Klimatická, ale i digitálna transformácia má dopad na automobilový aj metalurgický priemysel, tiež na ďalšie odvetvia v priemysle. Čína a Spojené štáty americké sú najväčšími našimi konkurentmi v priemysle, ale pre nich klimatické transformácia nie je nosnou témou. Zelená ekologická transformácia prinesie výzvy, ale aj nové príležitosti, na ktorých musíme okamžite začať pracovať na európskej, národnej, ale i sektorovej úrovni. Určite to bude mať dopad na automobilový priemysel, ktorý sa transformuje na výrobu elektromobilov. Vo francúzsku sa predpokladá strata na úrovni 100 tisíc pracovných miest z celkového počtu 400 tisíc zamestnancov priemyslu. Potrebné sú digitálne zručnosti, ale veľmi sú potrebné aj klasické zručnosti. Z dôvodu odchodu ľudí do dôchodku budú chýbať ľudia s potrebnými kvalifikáciami a zručnosťami. Je potrebné mať dobrý systém odborného vzdelávania, a je potrebné spolupracovať na sektorovej úrovni, s regiónmi, s univerzitami, aby sme sa vedeli vyrovnať s transformáciou, ale aj modernizáciou zručností a rekvalifikáciou, aby sme zmiernili dopady na zamestnanosť, hlavne v automobilovom priemysle.

Fien Vandamme (ACV-CSC) a Kathleen Van Walle (ACV-CSC METEA) prezentovali projekty zamerané na klimatické zmeny a presadzovanie zmien zelenej politiky, pričom metalurgické spoločnosti si uvedomujú požiadavky na životné prostredie. Príkladom je vysoká pec v Gente , ktoré budú meniť spaľovanie koksu na plasty.

Monika Benedeková (KOZ SR) sa vo svojej prezentácii zamerala na priemyselné odvetvia najviac dotknuté transformáciou ako sú energetický sektor, hutníctvo, automobilový priemysel, chemický priemysel a doprava. Slovensko je priemyselnou krajinou s energeticky náročnými odvetviami, preto transformácia priemyslu na nízkouhlíkovú ekonomiku bude obzvlášť náročná a bude si vyžadovať medzisektorový prístup a predovšetkým komunikáciu so všetkými sociálnymi partnermi. Na Slovensku sa transformácia uskutočňuje na úrovni regiónov, ktoré boli identifikované ako štrukturálne najzraniteľnejšie. Sú nimi bratislavský, košický, banskobystrický a trenčiansky región. V týchto regiónoch sa pripravujú plány spravodlivej transformácie za účasti rôznych aktérov, avšak bez účasti odborov. Najväčšími výzvami v súčasnosti v súvislosti s prechodom na zelenú ekonomiku sú zmeny na trhu práce, nedostatok zamestnancov a ich zručností, potreba rekvalifikácií a tréningov, nastavenie politík trhu práce, zmeny v dodávateľskom reťazci, investície do zelených riešení, rastúce ceny energií a vstupov, diverzifikácia priemyslu a posilnenie sociálneho dialógu v rámci procesu transformácie. Zapojenie zástupcov zamestnancov do transformačného procesu je na Slovensku absolútne nedostatočné. Sociálny dialóg reflektuje transformáciu priemyslu zatiaľ najmä z hľadiska eliminácie dopadov na zamestnancov, v podobe sociálnych plánov, zvýšených sociálnych kompenzácií v prípade straty pracovného miesta. Odpoveď na transformáciu však musí byť komplexnejšia a zahŕňať aj preventívne opatrenia, aby k strate pracovných miest nedochádzalo.

V závere webinára Karin Debroey a Ludovic Voet zdôraznili dobrú pripravenosť prezentujúcich a diskutujúcich k transformácii na zelenú ekonomiku a dekarbonizáciu. Bude nutné pripraviť a vystúpiť aj so svojimi návrhmi, argumentmi pre Európsku komisiu aj zo strany odborárov, čo sa aktívne odohráva a tento webinár bol toho dôkazom. Európska komisia predstavila individuálne učebné schémy k odbornému vzdelávaniu, prostredníctvom ktorých sa môžu ľudia rekvalifikovať a je potrebné sa pozrieť, čo v tejto oblasti robia sociálni partneri v spolupráci s Európskou odborovou konfederáciou.

Doc. Ing. Ing. Miroslav Habán, PhD.

OZ PŠaV na Slovensku

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7