Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Hodnotíme ministra školstva za rok 2021

dátum uverejnenia: 15. 12. 2021
čas: 10:36
kategórie: Zväz

Hodnotíme ministra školstva za rok 2021

Čo sa podarilo, ktoré kroky hodnotíme pozitívne?

Pozitívne hodnotíme prácu ministra školstva pri riešení následkov pandémie aj napriek tomu, že mnohé požiadavky, ktoré boli prerokované so zástupcami odborového zväzu, neboli akceptované vládou SR, čo v mnohých prípadoch spôsobilo chaos pri prerušovaní a obnovovaní vyučovania.

Minister zabezpečil finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia na zvýšené náklady v súvislosti s hygienickými opatreniami, ako aj prostriedky na poskytnutie stabilizačných odmien, aj keď len pre zamestnancov v rámci prenesených kompetencií.

Podarilo sa mu presadiť dlho očakávanú zmenu vo financovaní niektorých zamestnancov regionálneho školstva novelou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe ktorej sa presunuli kompetencie pri financovaní veľkej skupiny zamestnancov školstva z ministerstva vnútra späť na ministerstvo školstva, čo bola jedna z požiadaviek v našej petícii ešte z roku 2016.

Čo sa nepodarilo? Čo hodnotíme negatívne?

Ani v roku 2021 nebola uskutočnená zásadná reforma vzdelávacieho systému, ktorá by z dlhodobého hľadiska reflektovala na požiadavky trhu práce a mala potenciál výrazne zlepšiť výsledky vzdelávania na všetkých úrovniach.

Ministrovi školstva sa nepodarilo do štátneho rozpočtu na rok 2021 presadiť žiadnu valorizáciu platov zamestnancov školstva. Rovnako sa mu nepodarilo vo vláde dohodnúť výraznejšiu valorizáciu platov v roku 2022 ako tú, ktorú zaručuje KZVS na rok 2022 pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy (3% od 1.7.2022). Tiež upozorňujeme, že finančné prostriedky v hodnote cca 100 mil. EUR, ktoré boli na rok 2021 vyčlenené na nadtarifné zložky platu neboli v roku 2021 na tento účel poskytnuté. Okrem toho nebol doteraz prijatý prehľadný systém na prideľovanie nadtarifných zložiek platu predvídateľným a spravodlivým spôsobom.

Všetky uvedené nedostatky neprispievajú k deklarovanej potrebe zvýšenia atraktivity učiteľského povolania.

Ani v roku 2021 sa ministrovi nepodarilo presadiť úplné zjednotenie financovania zamestnancov v regionálnom školstve tak, ako to požaduje odborový zväz a ako to aj sám minister navrhoval pred nástupom do svojho úradu. Pretrvávajúca nejednotnosť tak naďalej spôsobuje znevýhodnenie pri odmeňovaní zamestnancov v rámci originálnych kompetencií.

Musíme tiež skonštatovať nedostatočnú úroveň sociálneho dialógu s odborármi pri presadzovaní zmien v školskom zákone (245/2008 Z. z.), keď neboli akceptované všetky naše zásadné pripomienky k zavedeniu vzdelávacích cyklov. S tým súvisí aj vznik ďalších povinností pre pedagogických a odborných zamestnancov pri tvorbe nových vzdelávacích programov.

Negatívne vnímame proces prijímania zmien vo vysokoškolskom zákone (131/2002 Z. z.), kde neboli rešpektované výsledky dohodnuté v rozporovom konaní. Rovnako nesúhlasíme s postupným znižovaním rozpočtu verejných vysokých škôl a financií určených na vedu a výskum, čo môže zásadným spôsobom zhoršiť kvalitu štúdia na slovenských vysokých školách.

Výzvy v roku 2022, na čo by sa mal minister zamerať?

V budúcom roku bude nevyhnutné zabezpečiť obnovenie bezpečnej a plynulej prevádzky všetkých škôl a školských zariadení, vážne sa zaoberať zlepšením digitálnej infraštruktúry na školách a riešiť otázku zvýšenia atraktivity všetkých profesií pôsobiacich v školstve, najmä prostredníctvom výrazného zlepšenia finančného ohodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl ako aj nepedagogických zamestnancov.

Dôležité bude odbúrať negatíva, ktoré prinesie prax pri realizácii zmien školských zákonov, pričom bude potrebné viacej brať do úvahy názory odborníkov a sociálnych partnerov. Zároveň očakávame zlepšenie komunikácie zo strany ministerstva na oficiálnych portáloch, prístupných celej odbornej verejnosti. V súvislosti s narastajúcimi cenami energií bude nevyhnutné navýšiť prevádzkový normatív.

Stále otvorená ostáva naša požiadavka na úplné zjednotenie financovania zamestnancov regionálneho školstva. V tejto súvislosti upozorňujeme na Deklaráciu 2021, ktorú 3.11. podpísali zástupcovia odborového zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v školstve.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7