Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Jarné zasadnutie Rady zväzu

dátum uverejnenia: 14. 3. 2024
čas: 15:55
kategórie: , Zväz

Jarné zasadnutie Rady zväzu

Dňa 14.3. sa členovia Rady zväzu stretli na svojom jarnom zasadnutí. Rada zväzu je najvyšší orgán zväzu medzi zjazdmi a jej členovia zastupujú odborárov zo všetkých stupňoch a druhov škôl a školských zariadení na celom Slovensku. Pred rokovaním Rady zväzu sa tradične uskutočnili zasadnutia výborov 3 autonómnych združení (ZŠ, SŠ, VŠaPRO), ktoré spolu vytvárajú Odborový zväz školstva.

Na zasadnutie Rady zväzu prijal pozvanie minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Minister školstva vo svojom vystúpení informoval členov Rady o aktuálnej situácii v rezorte, najväčších problémoch a výzvach, ako aj plánoch na zmeny legislatívy v najbližšom období. Spomenul aktuálny vývoj situácie v rámci kurikulárnej reformy. Podrobnejšie informoval o vzniku pracovných skupín k projektom, ktoré by mali realizovať programové vyhlásenie vlády v oblasti výchovy, vzdelávanie a vedy. Vyzdvihol spoluprácu s Odborovým zväzom školstva, ktorý do väčšiny týchto pracovných skupín nominoval svojich zástupcov. Predstavil najbližšie kroky na naplnenie dlhodobej požiadavky odborárov týkajúcej sa zjednotenia financovania osobných nákladov zamestnancov regionálneho školstva. Od 1.1.2025 by mali pod ministerstvo školstva prejsť aj zamestnanci materských škôl a následne aj zamestnanci školských klubov detí.

Okrem toho informoval členov Rady zväzu o spôsobe riešenia rozdielnych regionálnych životných nákladov a s tým súvisiacim vážnym nedostatkom pedagogických a odborných zamestnancov v niektorých regiónoch. V roku 2024 prerozdelí ministerstvo školstva prostredníctvom koeficientu ekonomickej rovnováhy spolu až 60 mil. EUR. Pedagogickí a odborní zamestnanci na ZŠ a SŠ by tak v tomto roku mali k tarifnému platu dostať mesačný príplatok vo výške 30-145 EUR v závislosti na pomere platov učiteľov a platov ostatnými vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v jednotlivých regiónoch. Riaditelia základných a stredných škôl by mali tieto finančné prostriedky dostať na účet v 3 platbách v priebehu roka. Metodika bude zverejnená na stránke ministerstva školstva. Minister zároveň prisľúbil, že podobnú sumu na tento účel bude chcieť vyrokovať aj v nasledujúcich rokoch. Okrem toho pripomenul záväzok z Programového vyhlásenia vlády na každoročné zvyšovanie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov. V súvislosti s vysokými školami zdôraznil, že v roku 2024 hospodária s rozpočtom vyšším o 122 miliónov EUR, z čoho 47 miliónov EUR je určených na výkonnostné zmluvy, ktoré by primárne mali byť určené na odmeňovanie zamestnancov.

Predseda zväzu Pavel Ondek reagoval, že Odborový zväz školstva rešpektuje rozhodnutie ministra o prerozdelení 60 mil. EUR a víta všetky finančné prostriedky navyše do školstva. Upozornil však na nedostatok, že tieto finančné prostriedky sa nemajú týkať nepedagogických zamestnancov, učiteľov vysokých škôl ani zamestnancov materských škôl, ŠKD, ZUŠ a CVŠ, ktorí sú momentálne stále financovaní z rozpočtu samospráv. V tejto súvislosti opätovne zdôraznil potrebu zjednotenia financovania všetkých zamestnancov regionálneho školstva, aby k takejto diskriminácii v budúcnosti už nedochádzalo. Okrem toho upozornil, že navrhovaný koeficient nezohľadňuje všetky aspekty ovplyvňujúce výšku životných nákladov a zväz bude svoje pripomienky naďalej presadzovať v rámci pracovnej skupiny k spravodlivému odmeňovaniu zamestnancov. Napriek tomu ocenil úroveň sociálneho dialógu s ministrom a zdôraznil, že je nevyhnutné naďalej každoročne valorizovať tarifné platy všetkých zamestnancov školstva tak, aby sa jednotlivé profesie stali atraktívnejšie a personálna situácia v školstve sa stabilizovala.

Okrem ministra vystúpil tiež štátny tajomník Slavomír Partila, generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva Jana Sládečková, generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Zuzana Baranovičová a riaditeľ odboru financovania vysokých škôl Andrej Horský, ktorí vo svojich prezentáciách informovali aj o vývoji zamestnanosti v regionálnom školstve a na vysokých školách a vývoji priemerných platov na jednotlivých stupňoch a typoch škôl.

V následnej diskusii sa riešili témy ako napr.: podpora základných umeleckých škôl, financovanie podporných opatrení po skončení trvania projektu, reťazenie pracovných pomerov učiteľov vysokých škôl, platy nepedagogických zamestnancov, digitálny príspevok, rekreačné poukazy pre zamestnancov, neoprávnené zasahovanie zo strany zriaďovateľov, atď.

Ďalšími bodmi rokovania Rady zväzu boli okrem iného:

- návrh Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa od 1.9.2024 (KOZ SR navrhuje valorizáciu 10% od 1.9. 2024 a 10% od 1.1.2025),

- čerpanie rozpočtu zväzu v roku 2023 a schválenie rozpočtu na rok 2024,

- vývoj stavu členskej základne,

- benefity pre členov zväzu,

- činnosť odborovej kontroly nad stavom BOZP,

- dotácia na rekreačné pobyty pre členov zväzu,

- poskytovanie inovačného a aktualizačného vzdelávania,

- poskytovanie príspevkov z podporného fondu.

 

Zapísal: Mgr. Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7