Meníme logo

dátum uverejnenia: 1. 8. 2022
čas: 10:12
kategórie: , Zväz

Meníme logo

Delegáti IX. mimoriadneho zjazdu zväzu rozhodli o zmene loga zväzu. Logo je jedným zo základných poznávacích a rozoznávacích znakov každej organizácie a malo by vyjadrovať jej poslanie, náplň činnosti či postavenie v spoločnosti.

Návrh na zmenu loga zväzu vzišiel z členskej základne. Rada zväzu na základe toho rozhodla o vyhlásení súťaže o nové logo zväzu. Základnými kritériami hodnotenia boli zrozumiteľnosť, výstižnosť, kreativita, originalita a možnosti využitia v elektronickej komunikácii. Cieľom bolo, aby bolo nové logo ľahko zapamätateľné, nezameniteľné a zrozumiteľné pre členov zväzu a ostanú verejnosť. Zároveň malo pôsobiť ako jednotiaci prvok pre členov a priaznivcov zväzu a pomôcť im jednoduchšie sa stotožniť s jeho aktivitami.

Do súťaže sa zapojilo 20 súťažiacich s 32 návrhmi. Členovia rady zväzu a predsedníctva zväzu hlasovaním rozhodli o 3 finálnych návrhoch, o ktorých mali následne členovia zväzu možnosť hlasovať prostredníctvom databázy členov.

Víťazný návrh od autora Petra Prusáka (reklamná agentúra hejDUDE) je spracovaný v ľahko rozoznateľnej, modernej a simplicitnej forme. Logo je utvorené spojením príznačných symbolov a to reťaze, postáv a otvorenej knihy. Reťaz symbolizuje súdržnosť komunity zväzu, pričom komunitu symbolizuje pár postáv. Práve symbolika spojenej a súdržnej komunity poukazuje na hodnotovú spoluprácu členov odborového zväzu, pričom kniha ako elementárny prostriedok vzdelávania je znakom aktivít spojených so školstvom a vedou. Všetky tri symboly tak tvoria vizuálnu podobu nového loga, ktorá sa stáva znakom pre reprezentáciu spektra dôležitých činností zväzu a merita práce jeho členov.

Zmena loga je významný krok v súvislosti s prezentáciou zväzu navonok. Žiadna takáto zmena neprichádza ľahko a nie každý s ňou musí byť od začiatku stotožnený. Funkcionári zväzu sa však aj v tomto smere snažili počúvať názory členskej základne. Veríme, že si naši členovia aj široká verejnosť nové logo obľúbia a na dlhé roky sa stane symbolom boja za lepšie pracovné a mzdové podmienky všetkých zamestnancov školstva na Slovensku.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7