Navštívili sme Adaptačné centrum pre deti odídencov z Ukrajiny

dátum uverejnenia: 18. 5. 2022
čas: 17:39
kategórie: , Zväz

Navštívili sme Adaptačné centrum pre deti odídencov z Ukrajiny

Odborový zväz školstva zastúpený predsedom zväzu Ing. Pavlom Ondekom a vedúcim Úradu zväzu Mgr. Jurajom Stodolovským dnes navštívil Adaptačné centrum pre deti odídencov z Ukrajiny, ktoré ako pilotný projekt zriadilo mesto Senec ako prvá samospráva na Slovensku v gescii primátora mesta Ing. Dušana Badinského. Pozvanie na návštevu prišlo na základe vystúpenia zástupcov zväzu a zástupcov ZMOS-u na medzinárodnom seminári ohľadom vzdelávania detí odídencov, ktorý zorganizovala medzinárodná centrála odborových zväzov školstva (Education International). Na seminári, ktorý sa konal v dňoch 3.-4. mája vo Varšave sa zúčastnili zástupcovia okolitých krajín a tiež zástupcovia UNESCO, OECD a UNHCR s cieľom výmeny skúseností a dobrej praxe pri riešení tejto aktuálnej problematiky.

Adaptačné centrum funguje v Senci od začiatku apríla tohto roka na dennej báze v čase od 8,00 do 16,00 hod v priestoroch MsKS. S deťmi a ich rodinami tu pracujú komplexne. Okrem ukrajinských pedagogičiek s nimi na dennej báze pracuje aj slovenský špeciálny pedagóg a ukrajinský psychológ. Je im poskytnutá jazyková, intervenčná, výchovná, vzdelávacia, ale aj materiálna podpora. Organizačne zabezpečujú chod centra zamestnanci mestského útvaru školstva a športu pod vedením Mgr. Márie Chorváthovej, ktorá je zároveň vedúcou spoločného školského úradu. Spolu s riaditeľkou kancelárie primátora Mgr. Alenou Greksa a ďalšími kolegyňami nám ukázali priestory adaptačného centra a predstavili celý projekt. Informovali nás tiež, že mesto zároveň prevádzkuje špeciálnu databázu s údajmi o odídencoch, na základe ktorých im môže poskytovať ďalšiu pomoc a podporu v profesijnej, sociálnej či zdravotnej oblasti.

Adaptačné centrum je momentálne otvorené len pre deti do 7 rokov. Mesto však plánuje zriadiť ďalšie Adaptačné centrum aj pre staršie vekové kategórie, keďže na území Senca v súčasnosti evidujú zhruba 202 detí odídencov. Podľa zástupcov mesta nie je vhodné bezprostredne umiestňovať deti odídencov do výchovno-vzdelávacieho procesu na slovenských školách. Dôvodom je jazyková bariéra, dištančná výučba z Ukrajiny a tiež potreba individuálneho prístupu v materinskom jazyku s dôrazom na psychologickú podporu. Okrem toho, kapacity slovenských škôl a školských zariadení v Senci sú plné, podobne ako vo väčšine miest a obcí bratislavského kraja.

Mesto Senec momentálne financuje Adaptačné centrum z vlastných zdrojov. Na pokračovanie v prevádzkovaní tohto centra, ako aj na zriadenie nových centier však bude potrebná podpora štátu prostredníctvom ministerstva školstva alebo ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Z úrovne zväzu sa pokúsime pomôcť pri získavaní tejto podpory, keďže Adaptačné centrum v Senci považujeme za vzorový príklad prístupu k práci s deťmi odídencov z Ukrajiny.

Mgr. Juraj Stodolovský


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7