Od Dzurindu po Hegera alebo história zvyšovanie platov v školstve

dátum uverejnenia: 11. 5. 2022
čas: 13:21
kategórie: Zväz

Od Dzurindu po Hegera alebo história zvyšovanie platov v školstve

Viac financií do školstva – záruka lepšieho vzdelávania a budúcnosti našich detí a mládeže.

   

Vývoj platov od roku 2000 do roku 2021 

 

 Dosiahneme alebo nedosiahneme 10% zvýšenie platov od 1. júla 2022 ?

Závisí to od dvoch členov vlády – ministra financií Igora Matoviča, predsedu politickej strany OĽANO a od ministra hospodárstva Richarda Sulíka, predsedu politickej strany SaS. A následne od prerokovania a schválenia vo vláde SR.

Minister školstva Branislav Gröhling s navýšením súhlasí, čo potvrdil niekoľkokrát pri našich spoločných rokovaniach, ale aj v médiách.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 5. mája 2022.  Odborový zväz školstva dané nariadenie pripomienkoval a podal zásadnú pripomienku, v ktorej žiadame navýšenie platov od 1. júla 2022 o 10 % pre všetkých zamestnancov školstva.

Odôvodnenie: Návrh na zvýšenie platových taríf zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme o 3% je záväzkom z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022. Pri kolektívnom vyjednávaní o obsahu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 sa vychádzalo z údajov o prognózovanej výške inflácie v roku 2022 na úrovni 4,2%, čo je vo výraznom nepomere s poslednou prognózovanou infláciou na rok 2022 vo výške 8,5%, pričom podľa ďalších odhadov má inflácia v roku 2022 výrazne prekročiť hodnotu 10%. Štatistický úrad za prvý kvartál roku 2022 eviduje rast spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vo výške 9,3%, pričom z porovnaní za jednotlivé mesiace je zrejmá stúpajúca tendencia v ďalších mesiacoch roka 2022. Na základe prognózovaného nepriaznivého ekonomického vývoja požadujeme, aby sa platové tarify zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme zvýšili výraznejšie ako vyplýva z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a to o 10%. Zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme nemôžu vstúpiť do rokovania so svojím zamestnávateľom ohľadom navýšenia platu, pretože ich plat je daný na základe zákona a preto navrhujeme, aby predkladateľ neprebral len formálne záväzok z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, ale aby zhodnotil aj posledné makroekonomické prognózy na rok 2022 a nad rozsah záväzku uvedeného v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zvýšil platové tarify o 10%, inak výška reálnej mzdy zamestnancov verejnej správy v roku 2022 výrazne poklesne.

Niekoľko faktov:

Stupnice platových taríf zamestnancov v školstve neboli zmenené od 1. 1. 2020

 

Nástupný plat

v hrubom v €

po 40 rokoch práce

v hrubom v €

 

Upratovačka   

572

686,50

 

Kuchárka

584

701

 

Školník

584

701

 

Ekonómka školy

692

830,50

 

Učiteľka MŠ

738,50

965

 

Učiteľ/ka ZŠ, SŠ

915

1477

po dvoch atestáciách

Učiteľ VŠ

1008,50

1581

po dosiahnutí titl. doc.

Učiteľ VŠ

 

1706

po dosiahnutí titl. profesor

 

Minimálna mzda na Slovensku v hrubom od 1. 1. 2022 je 646 €.

Priemerný hrubý plat za rok 2021 pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve, v ktorom sú zahrnuté aj nárokové príplatky, osobné príplatky a odmeny je 1 387,10 € a učiteľov na VŠ 1959,69 €.

Z dôvodu navýšenia cien energií a s tým súvisiacej rastúcej inflácie hrozí finančný kolaps všetkými typom škôl a školským zariadeniam. Chceme, aby sa tak nestalo. Preto upozorňujeme vládu SR a poslancov NR SR, aby sa školstvo pre nich stalo reálnou prioritou. Nestačí iba Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve.

Je potrebné, aby deti v materských školách, žiaci v základných a stredných školách a študenti na vysokých školách mali zabezpečené čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie. Aby školstvo prosperovalo a bolo kvalitné musia mať dobre vytvorené podmienky pedagogickí a odborní zamestnanci, učitelia vysokých škôl ale aj nepedagogickí zamestnanci, bez ktorých školy nemôžu existovať.

U zamestnancov školstva pretrváva nespokojnosť. Je opodstatnená a preto Odborový zväz školstva vyhlásil štrajkovú pohotovosť.  Orgány zväzu rozhodli, že 15. júna 2022 sa uskutoční v Bratislave protestné zhromaždenie zamestnancov školstva za účelom zlepšenia pracovných podmienok, vrátane navýšenia platov o 10 % pre všetkých zamestnancov školstva od 1. 7. 2022.

Očakávame, že vláda SR čo najskôr prehodnotí svoj postoj k školstvu a nájde potrebné financie.

 

V Bratislave 11. mája 2022

                                                                                   Ing. Pavel Ondek, predseda zväzu

 

Zdroj: Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, CVTI SR, ŠÚ SR, prepočty OZ školstva 

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7