Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Odmena 350 €

dátum uverejnenia: 1. 2. 2022
čas: 13:55
kategórie: Zväz

Odmena 350 €

V decembri 2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 (ďalej iba dodatok). Podľa tohto dodatku zamestnávatelia vyplatia odmenu 350 € všetkým zamestnancom, ktorých pracovný pomer k 31. 12. 2021 trval minimálne 6 mesiacov.

Zamestnancom v školách financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR (prenesený výkon štátnej správy) vyplatil zamestnávateľ odmenu z poskytnutej mimoriadnej dotácie vo výplatnom termíne za mesiac december 2021. Zamestnanci odmenu dostali v januári 2022.

Zamestnancom v materských školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a vyšších územných celkov (financovanie z podielových daní – originálny výkon štátnej správy) bude odmena vyplatená najneskôr za mesiac máj 2022 tak, aby ju dostali najneskôr do 30. júna 2022.

Pripomíname, že súlade s dodatkom nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému k 31. 12. 2021 plynula výpovedná doba, okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu

  •     zrušenia alebo premiestnenia organizácie,
  •     nadbytočnosti,
  •     straty spôsobilosti vykonávať prácu.

Finančné prostriedky na danú odmenu poskytne zamestnávateľom zriaďovateľ – mesto/obec/VÚC.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7