Podporné stanovisko ZMOS

dátum uverejnenia: 27. 5. 2022
čas: 08:45
kategórie: Zväz

Podporné stanovisko ZMOS

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku podporuje Združenie miest a obcí Slovenska v požiadavkách formulovaných v uznesení z 32. mimoriadneho snemu a vo vyhlásení štrajkovej pohotovosti.

Rovnako ako Združenie miest a obcí Slovenska aj my vnímame zvyšujúce sa náklady na prevádzku škôl a školských zariadení a ich nedostatočné financovanie ako hrozbu pre kvalitné zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyhlásil štrajkovú pohotovosť v decembri roku 2021 a vyzval vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva. Financovanie školstva a vedy na Slovensku je v porovnaní s vyspelými štátmi dramaticky nízke. Zamestnanci školstva a vedy sú dlhodobo na pokraji záujmu politikov. Platové ohodnotenie nie je primerané ich kvalifikácii a spoločenskej dôležitosti práce. Žiadny z uvedených problémov vláda doposiaľ nezačala riešiť.

Združenie miest a obcí Slovenska je naším významným sociálnym partnerom v oblasti školstva, preto podporujeme všetky jeho aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšiť situáciu nielen v školstve. Sme presvedčení, že spoločným úsilím tento cieľ dosiahneme a z tohto dôvodu ponúkame spoluprácu pri realizácii potrebných krokov.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7