Prečo protest?

dátum uverejnenia: 14. 6. 2022
čas: 14:52
kategórie: Zväz

Prečo protest?

Učitelia

Vláda Slovenskej republiky si vo svojom Programovom vyhlásení a ostatných strategických dokumentoch dala za cieľ zlepšiť stav v oblasti výchovy a vzdelávania všetkých detí, žiakov a študentov. Vláda SR sa zaviazala urobiť v školstve zmeny, ktorých nositeľmi majú byť vzdelaní, motivovaní a adekvátne odmeňovaní pedagogickí a odborní zamestnanci.

Medzinárodné skúsenosti ukazujú, že kvalita vzdelávania je priamo-úmerná motivácii pedagógov. Na Slovensku však už dva roky, čiže počas obdobia súčasnej vlády, nedošlo k plošnému zvyšovaniu tarifných platov učiteľov.

Realita navyše hovorí o iných ukazovateľoch a číslach, ktoré boli nedávno zverejnené. V roku 2022 by malo v regionálnom školstve chýbať oproti roku 2021 približne 1300 učiteľov, v roku 2023 až 3500 učiteľov a do roku 2025 narastie tento počet na takmer 8600 učiteľov. Je preto nevyhnutné zvýšiť motiváciu mladých ľudí pracovať v školstve.

Učiteľ formuje osobnosť dieťaťa a dáva základy vzdelanosti celej spoločnosti. Škola nie je výrobná linka a práca učiteľa je jeho poslaním. Dovoľme našim učiteľom pracovať za dôstojné ohodnotenie a podporme ich všetci. Sú súčasťou našich rodín, pretože sú pre naše deti sprostredkovateľom nových informácií a motiváciou k objavovaniu a poznávaniu sveta.

Je smutné, že požiadavky učiteľov a sľuby z programového vyhlásenia musíme vláde pripomínať protestom. No je to však náš legitímny nástroj, ktorým upozorňujeme na nevyhnutnosť výrazného zvýšenia financií do školstva.

PRETO PODPORTE NÁŠ PROTEST A PRIPOJTE SA K NÁM 15.6. O 13:30 V BRATISLAVE!

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7