Protest na podporu kolektívneho vyjednávana

dátum uverejnenia: 29. 10. 2021
čas: 10:44
kategórie: Zväz

Protest na podporu kolektívneho vyjednávana Školskí odborári z celého Slovenska prišli v stredu 27.10. pred Úrad vlády SR podporiť svojich zástupcov na čele s viceprezidentkou KOZ SR Monikou Uhlerovou a predsedom Odborového zväzu školstva Pavlom Ondekom pri vyjednávaní Kolektivnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a zároveň vyjadriť nespokojnosť s rozpočtom pre oblasť školstva, schválenou novelou školského zákona, pripravovanou novelou zákona o vysokých školách či pretrvávajúcim nesúladom medzi výškou minimálnej mzdy a základnou stupnicou platových taríf, podľa ktorej sú odmeňovaní nepedagogickí zamestnanci.

Počas druhého kola KOZ SR kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 zorganizovala KOZ SR na Námestí slobody v Bratislave, pred Úradom vlády SR, protestné zhromaždenie na vyjadrenie podpory kolektívnym vyjednávačom oboch kolektívnych zmlúv. Účastníci protestu tým zároveň vyjadrili nesúhlas s dramatickým znižovaním životnej úrovne pracujúcich občanov i ostatných skupín obyvateľstva, vrátane slovenských dôchodcov, so stúpajúcou infláciou, zdražovaním cien potravín, elektriny, bývania i základných služieb, a to všetko aj v kontexte viacerých zmien pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov.

Vzhľadom na to, že prvé kolo kolektívneho vyjednávania sa skončilo zo strany vlády ponukou nulovej valorizácie platov, KOZ SR opäť predložila požiadavku navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Rovnako sme požadovali zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021 (odstupné, odchodné, 1 deň plateného pracovného voľna, dovolenka, pracovný čas, prídel do sociálneho fondu, atď.) a zvýšenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie vo na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.

Ani druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa však neskončilo dohodu. Zo strany vlády sa však v rámci rozpočtu otvára možnosť využitia zatiaľ nefixovaných prostriedkov vo výške takmer 500 miliónov eur. Tieto by mohli byť celé, alebo z časti použité na valorizáciu platov zamestnancov štátnej a verejnej správy. Uvoľnenie týchto prostriedkov je ale podmienené prijatím troch ústavných zákonov týkajúcich sa dlhovej brzdy, daňového stropu a dôchodkovej reformy.

Otvorená ostala aj dohoda o tzv. benefitoch, pretože kolektívne zmluvy sa vyjednávajú ako komplexný balík. „Vzhľadom na to, že sme neuzavreli žiaden z bodov rokovania, už na samotnom rokovaní som predostrela možnosť pokračovať vo vyjednávaní prostredníctvom sprostredkovateľa, ako nám to umožňuje zákon o kolektívnom vyjednávaní,“ uviedla M. Uhlerová.

Spracoval: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7