Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovala rada základných organizácií združenia stredného školstva stredo kraja

dátum uverejnenia: 11. 4. 2022
čas: 16:56
kategórie: , Združenie stredného školstva

Rokovala rada základných organizácií združenia stredného školstva stredo kraja

V aule Spojenej školy Banská Bystrica Kremnička sa vo štvrtok 31.marca 2022 stretli na rokovaní predsedovia základných organizácií, členovia profesijných sekcií a komisií Rady základných organizácií OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina. Pozvanie na rokovanie prijal podpredseda zväzu za združenie SŠ Peter Danko , špecialista pre právne služby zväzu Martin Mikluš a špecialisti BOZP Eugen Bertha a Vladimír Kmec. Vážime si a veľmi nás teší, že kompletné bolo aj zastúpenie hostí - zástupcov zriaďovateľov samosprávnych krajov a regionálnych úradov školskej správy BB, TN, ZA.

Rokovanie bolo rozdelené na 4 časti. V úvode sa stretli zástupcovia profesijných sekcií, aby prediskutovali situáciu na jednotlivých typoch škôl a školských zariadeniach a prijali závery - návrhy - požiadavky, s ktorými by sa malo Združenie stredného školstva zaoberať v najbližšom období a uplatňovať ich pri ďalších rokovaniach zväzu.

V druhej časti rokovania si účastníci so záujmom vypočuli vystúpenie podpredsedu zväzu a predsedu združenia SŠ Petra Danka. V úvode ospravedlnil neúčasť predsedu zväzu Pavla Ondeka, ktorý musel kvôli pracovným rokovaniam na poslednú chvíľu svoju účasť na našom rokovaní zrušiť. Pán Danko informoval o rokovaniach s predstaviteľmi štátu v súvislosti s KZVS 2022 ako aj požiadavkami na navýšenie platov v školstve v roku 2022 o 10%. Všetkým zúčastneným podal informácie o pripravovanom proteste a štrajku zamestnancov školstva aj o jeho momentálnom odložení v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Napriek nepriaznivej situácii so zvyšovaním platov aspoň trochu potešil prítomných zástupcov škôl prísľubom vlády, že na dofinancovanie škôl v súvislosti s nárastom cien energií prostriedky nájde. V krátkosti podal prítomným informácie o činnosti združenia SŠ od VIII. zjazdu OZPŠaV ako aj o pripravovanom detskom letnom tábore pre detí členov nášho Zväzu. Na záver poďakoval prítomným predsedom ZO za osobné nasadenie a presadzovanie požiadaviek členov.

Na vystúpenie predsedu zväzu nadviazali hostia - zástupcovia BBSK, TSK a ŽSK a Regionálnych úradov školskej správy Banská Bystrica, Trenčín a Žilina. Informovali o sieti škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, finančnej situácii, vývoji platov a zamestnanosti za rok 2021 a o pripravovaných zmenách v sieti škôl v nasledujúcich rokoch 2022 a výhľadovo aj 2023. Potešiteľné je, že rok 2021 bol nadpriemerný vo vyplatení nadtarifných zložiek platov u všetkých zriaďovateľov, naopak, s obavami pozerajú na financovanie prevádzky škôl a školských zariadení v roku 2022 v súvislosti s rastom cien energií a služieb.

V tretej časti rokovania vystúpil právny poradca Zväzu Mgr. Martin Mikluš. Zaoberal sa hlavne problematikou skončenia pracovného pomeru v súvislosti s dovŕšením 65 roku života a veľmi aktuálnou problematikou nadčasovej práce a jej likvidácie. K uvedeným témam prebehla najbohatšia diskusia. Právny špecialista zväzu odpovedal na množstvo otázok a nejasností. Ďakujeme, že aj po ukončení diskusie s trpezlivosťou riešil individuálne otázky našich predsedov, ktorí sa naňho obracali s konkrétnymi otázkami zo svojich škôl.

V záverečnej časti rokovania sa zaoberali účastníci finančnými otázkami súvisiacimi s činnosťou Rady ZO OZ. Schválili čerpanie rozpočtu na činnosť za rok 2021 a rozpočet na rok 2022 a tiež Harmonogram akcií a aktivít na rok 2022. Vypočuli si a vzali na vedomie správu Revíznej komisie a v závere sa rozprúdila diskusia k viacerým aktuálnym témam zo života škôl i nášho Zväzu. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť na rokovaní a tešíme sa na stretnutia v jeseni tohto roku v Kežmarských Žľaboch na Zhromaždeniach predsedov jednotlivých krajov.

Mgr. Boris Matušek, predseda Rady ZO OZ PŠaV na Slovensku, Združenie stredného školstva v krajoch BB, TN, ZA

Viac foto nájdete na: https://drive.google.com/drive/folders/1iid3AkI1IDc8aPpSPk7IUF5IJ4uTyZid?usp=sharing

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7