Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rokovala rada zväzu

dátum uverejnenia: 24. 11. 2022
čas: 17:23
kategórie: , Zväz

Rokovala rada zväzu

Dnes, 24.11. 2022 sa uskutočnilo rokovanie rady Odborového zväzu školstva. Predseda zväzu P. Ondek informoval členov rady o aktivitách vedenia zväzu, predovšetkým o rokovaniach so zástupcami štátnej správy a samosprávy, o rokovaniach v rámci Hospodárskej a sociálnej rady SR, o stretnutí s novým ministrom školstva J. Horeckým, a tiež o rokovaní s bývalým ministrom školstva B. Gröhlingom. P. Ondek zároveň zhrnul návrh štátneho rozpočtu pre oblasť školstva a upozornil na nedostatky a možné riziká – kompenzácia zvýšených cien energií, viazanosť finančných prostriedkov určených na odmeny v úvode budúceho roka. Podpredsedovia zväzu I. Gamčíková, P. Danko a M. Habán doplnili informácie o aktivitách jednotlivých združení a o spolupráci so sociálnymi partnermi na regionálnej úrovni a partnerskými profesijnými organizáciami.

Na rokovanie rady zväzu prijali pozvanie zástupcovia ministerstva školstva: J. Sládečková, generálna riaditeľka sekcie financovania regionálneho školstva, L. Zemanová generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a A. Horský vedúci oddelenia financovania vysokých škôl, ktorí prezentovali informácie ohľadom financovania osobných a prevádzkových nákladov v rámci regionálneho a vysokého školstva. V následnej diskusii odpovedali na otázky týkajúce sa: financovania podporných tímov, problémov s vyplácaním dohodnutých odmien v rámci originálnych školských kompetencií či úprav koeficientov a normatívu.

Členovia rady zväzu okrem toho diskutovali o materiáloch týkajúcich sa stavu členskej základne, poskytovania bezúročných pôžičiek členom zväzu a smernice pre hospodárenie a finančnú činnosť zväzu. Zároveň schválili program a ciele zväzu na rok 2023, najmä:

•   presadzovať výšku funkčných platov vychádzajúcich z navýšenia platov na základe KZVS tak, aby nedošlo k zníženiu nadtarifných zložiek platu

•    naďalej poskytovať tradičné služby členom predovšetkým vo forme bezplatného právneho poradenstva, informovanosti o zmenách legislatívy a ochrany pred neoprávnenými zásahmi zo strany zamestnávateľa.

•   poskytovať benefity pre členov zväzu (príspevky z podporného fondu, bezúročné pôžičky, zľavy na inovačné vzdelávanie, zvýhodnené rekreačné pobyty, atď.)

•    organizovať stretnutia s mladými zamestnancami školstva v regiónoch

•  pokračovať v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MPSVaR SR, inšpektorátmi práce, Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a ďalšími relevantnými sociálnymi partnermi

•   naďalej presadzovať prechod financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov školstva pod prenesený výkon štátnej správy

•    naďalej presadzovať zmenu pracovných pomerov učiteľov vysokých škôl z doby určitej na dobu neurčitú

Zapísal: J. Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7