Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Rozšírené zasadnutie Komisie mladých

dátum uverejnenia: 7. 5. 2024
čas: 14:53
kategórie: , Zväz

Rozšírené zasadnutie Komisie mladých

V dňoch 26.-27. apríla sa vo zväzovom rekreačnom zariadení Crocus vo Vysokých Tatrách uskutočnilo rozšírené zasadnutie Komisie mladých Odborového zväzu školstva. Komisiu mladých tvorí 15 členov nominovaných tromi združeniami zväzu a na rozšírenom zasadnutí sa okrem nich raz ročne zúčastňujú aj ďalší mladí členovia zo všetkých typov a stupňov škôl z celého Slovenska. Tento krát sme dokonca zaznamenali rekordnú účasť, keď sa rokovania zúčastnilo 93 mladých školských odborárov. Takáto početná účasť potvrdzuje zvyšujúci sa záujem mladých zamestnancov školstva o dianie v rezorte a vo zväze.

Na úvod stretnutia vystúpil predseda Komisie mladých Ľuboš Gondár z rady ZO Trenčín, ktorý zdôraznil opodstatnenosť takýchto stretnutí a vyzdvihol dôležitosť aktívnej participácie mladých zamestnancov na zlepšovaní pracovných podmienok v rámci svojich profesií. Nasledovali vystúpenia predsedu zväzu Pavla Ondeka a podpredsedov zväzu Ingrid Gamčíkovej, Petra Danka a Miroslava Habána, ktorí prítomných informovali o hlavných požiadavkách zväzu v rámci prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania, aktivitách jednotlivých združení a spolupráci so sociálnymi partnermi pri presadzovaní pozitívnych zmien v školskej legislatíve. Pozvanie na rokovanie prijal aj viceprezident KOZ SR František Gajdoš, ktorý okrem iného predstavil nový projekt KOZ SR zameraný na budovanie kapacít budúcich odborárskych lídrov.

Po úvodných vystúpeniach sa účastníci rozdelili do 4 pracovných skupín, v ktorých pod vedením lektorov diskutovali na aktuálne odborárske témy. Následne sa opäť stretli v pléne, kde spoločne diskutovali o výstupoch z týchto pracovných skupín.

Pracovnú skupinu na tému spravodlivé odmeňovanie zamestnancov školstva viedol Ivan Dudáš, bývalý člen Komisie mladých, riaditeľ ZŠ s MŠ Lokca a zároveň zástupca zväzu v rôznych pracovných skupinách. Členovia pracovnej skupiny identifikovali 12 základných bodov, medzi ktoré patria napríklad:

- plošné zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby začínali na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve,

- zvýšenie tarifnej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala aspoň na úrovni minimálnej mzdy,

- zrušenie regionálnych príspevkov a ich nahradenie spravodlivejšou formou, ktorá bude brať do úvahy rôzne formy životných nákladov ako aj sťaženú prácu so žiakmi zo znevýhodneného sociálneho prostredia,

- vyčlenenie dostatočných finančných príspevkov na motivačné odmeňovanie podľa vopred stanovených objektívnych kritérií,

- zavedenie jednorazového náborového príspevku poskytnutého aj spätne na udržanie zamestnancov v profesii,

- poskytnutie zvýhodneného úroku na hypotéku,

- umožnenie rýchlejšieho kariérneho postupu pre začínajúcich zamestnancov,

- zníženie úväzku majstrov OV a vychovávateľov na 28 hodín z pôvodného rozsahu 24 – 35 hodín.

Workshop na tému moderné trendy v odborovej organizovanosti viedla Katarína Gamčíková, predsedníčka krajskej rady združenia ZŠ a predsedníčka Komisie mladých združenia ZŠ. Podkladom k diskusii na workshope bol on-line prieskum medzi účastníkmi stretnutia, ktorý sa týkal napríklad motivácie pre vstup do odborov alebo najdôležitejších benefitov vyplývajúcich z členstva.

Z prieskumu aj z následnej diskusie bolo identifikovaných viacero odporúčaní ako napríklad:

- každý z účastníkov KM má za úlohu presvedčiť jedného nečlena aby vstúpil do odborov,

- pokračovať v organizovaní stretnutí s mladými členmi na úrovní okresov a prizývať na tieto stretnutia aj nečlenov,

- pokračovať a rozširovať aktivity na sociálnych sieťach,

- realizovať kampane so zameraním na jednu vybranú aktuálnu požiadavku

- zdôrazňovať myšlienku sily jednoty a podpory v rámci komunity,

- informovať o benefitoch predovšetkým vo forme právnej pomoci, pravidelných školení k legislatíve, bezúročných pôžičiek, či zľavy na inovačné vzdelávanie alebo rekreácie.

Pracovnú skupiny na tému skracovania pracovného času viedol František Gajdoš, viceprezident KOZ SR a bývalý predseda Rady mladých KOZ SR. Uviedol, že spoločnosť sa rýchlo mení a odborári si musia dávať odvážne ciele, keďže ani súčasné nastavenie pracovného času nebolo v minulosti predstaviteľné. Téma je aktuálna nielen v súkromnom sektore ale aj v školstve, keďže učitelia, vychovávatelia, pedagogickí, odborní ako aj nepedagogické zamestnanci cítia obrovský tlak, s ktorým sa každodenne stretávajú vo svojej práci. Členovia pracovnej skupiny identifikovali a odprezentovali návrhy, ktoré by vo veľkej miere mohli zlepšiť pracovné podmienky v školskom prostredí. Odporúčajú predovšetkým:

- znížiť týždenný pracovný čas, resp. skrátiť pracovný týždeň na 4 pracovné dni,

- znížiť úväzky priamej výchovno-vzdelávacej činnosti,

- navýšiť počet zamestnancov,

Pri zavádzaní kratšieho pracovného času navrhujú efektívnejšieho využívania moderných technológií, umelej inteligencie, e-learningu pod. Odporúčajú tiež prehodnotiť množstvo byrokratickej a duplicitnej práce, ktorá opakovane zaťažuje zamestnancov. Zdôraznili, že skrátením pracovného času môžeme vo väčšej miere predchádzať chorobám z povolania, vyhoreniu, podporujeme duševnú pohodu a duševné zdravie nie len zamestnancov, ale aj žiakov a študentov.

Tému integrácie utečencov a migrantov do vzdelávacieho systému SR spracoval a pracovnú skupinu viedol Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu a špecialista pre zahraničné vzťahy. V rámci úvodnej prezentácie boli načrtnuté hlavné dôvody migrácie, aktuálna situácia v Európe a na Slovensku či prekážky pre efektívne začleňovanie utečencov. Účastníci diskutovali o vlastných skúsenostiach predovšetkým v súvislosti s integráciou žiakov a študentov z Ukrajiny ako aj dospelých zamestnancov, ktorí pred odchodom zo svojej krajiny pôsobili v školstve. Ako hlavné problémy bola identifikovaná jazyková bariéra, nedostatočná podpora zo strany štátu, psychologické prekážky spôsobené vojnovými traumami či narušením rodinných väzieb alebo chýbajúce informácie o úrovni a obsahu vzdelávania v krajine pôvodu. Hlavnými odporúčaniami pracovnej skupiny sú:

- zefektívnenie metodickej podpory zo strany štátu,

- zvýšenie finančného a personálneho zabezpečenia škôl, ktoré integrujú utečencov/migrantov/odídencov,

- mimoriadne ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s takýmito zmiešanými triedami,

- zavedenie tzv. adaptačných centier zameraných na výučbu slovenského jazyka pre cudzincov ako aj pomoc pri prekonávaní psychických bariér žiakov a študentov,

- spolupráca s dospelými utečencami/migrantmi/odídencami, ktorí pôsobili v školstve v krajine pôvodu a využívanie ich skúseností v rámci podporných profesií,

- spolupráca s mimovládnymi organizáciami, prijímajúcimi lokálnymi komunitami a rodičmi.

Po pracovnej časti nasledoval spoločenský večer určený na vzájomné zoznámenie a výmenu skúseností a akcia bola zavŕšená spoločnou prechádzkou po Chodníku v korunách stromov v neďalekej Bachledovej doline. Na základe pozitívnej spätnej väzby od hostí aj účastníkov sa už teraz môžeme tešiť na najbližšie stretnutie.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu
Foto: Martin Halmo 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7