Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Školenie na tému Boj proti násiliu a obťažovaniu na pracovisku

dátum uverejnenia: 12. 12. 2022
čas: 13:20
kategórie: Zväz

Školenie na tému  Boj proti násiliu a obťažovaniu na pracovisku

V Bruseli sa v dňoch 21.11. až 24.11.2022 konal pod záštitou ETUI konal tréning na tému Boj proti násiliu a obťažovaniu na pracovisku.

ETUI (Európsky odborový inštitút European Trade Union Institute) je nezávislé výskumné a výcvikové stredisko ETUC (Európska konfederácia odborových zväzov European Trade Union Confederation), ktoré združuje európske odborové organizácie do jednotnej zastrešujúcej európskej organizácie. ETUI odovzdáva svoje skúsenosti získané najmä v rámci svojich vzťahov s univerzitami, akademickými a odbornými pracoviskami do služieb záujmov pracujúcich na európskej úrovni a na posilnenie sociálneho rozmeru Európskej únie.

Pozvaní boli odborárski zástupcovia v najväčšom počte zo Slovenska a Litvy, nechýbali ani predstavitelia ďalších krajín ako Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Rumunsko, Rakúsko či Španielsko. Účastníkov privítali trénerka ETUI Paula Mejía Gonzáles a právnička pracujúca v oblasti ochrany ľudských práv Helen Nolan. Tréning začal predstavením jednotlivých účastníkov. V úvode bola načrtnutá problematika sexuálneho obťažovania a násilia, ktorá sa odohráva aj v domácom prostredí. Dôležité je rozoznať, kedy sa už jedná o obťažovanie, teda keď je pozornosť agresora vynucovaná a obeť nemá záujem o interakciu. V súvislosti s týmto fenoménom bola definovaná skratka VAWG (násilie voči ženám a dievčatám), nakoľko sexuálnemu obťažovaniu sú vystavené aj mladé dievčatá, čo má neblahý vplyv na ich ďalší sociálny vývoj. Negatívne aktivity s týmto spojené sú domáce násilie, prenasledovanie reálne či na sociálnych sieťach, vydieranie, nútené sobáše, inštitucionálna diskriminácia či dokonca obchodovanie s ľuďmi. Obťažovanie mnohokrát začína nevinnou formou, výpomocou, návrhmi na spoluprácu či vyhľadávanie obete pod pracovnou zámienkou, avšak postupom času prerastie do nemiestnych poznámok či vtipov na pracovisku, čo môže narušiť nielen pracovnú disciplínu obete ale aj kolektívu.

V súvislosti s VAWG sú známe činnosti, ktorými muži znehodnocujú prácu žien na pracovisku ako napríklad mansplaining (vysvetľovanie problematiky) či manterruption (prerušovanie výkladu), čo v konečnom dôsledku spôsobuje problémy pri kariérnom postupe a v dôsledku toho k znižovanie pracovnej efektivity žien. Taktiež nechcené fyzické dotyky ako stískanie, poklepkávanie či potľapkávanie môže mať zosmiešňujúci efekt.

Obťažovanie psychopatmi, ktorí sú výkonní a v práci majú dobré výsledky, je rozširujúcim sa fenoménom, na ktorý má workoholizmus nezanedbateľný vplyv. Táto činnosť je mnohokrát zamestnávateľom tolerovaná, nakoľko poniektorí psychopati majú znížené finančné nároky, preto náhrada za nich by bola pre firmu finančne nevýhodná a bohužiaľ si slabšie finančné ohodnotenie kompenzujú na svojich kolegyniach. V tomto hrá dôležitú úlohu aj vzájomné pracovné postavenie agresora a obete, či pracujú na ekvivalentnom poste alebo či agresor je zneužíva svoje postavenie voči podriadeným v práci, čo v podstate vychádza z definície psychopata. Práve preto úloha odborov pri potláčaní sexuálneho obťažovania na pracovisku v tomto smere je nezanedbateľná, odborová organizácia vie osloviť vedenie firmy, zabezpečiť ochranu zamestnancov na internej či legislatívnej úrovni a vymieňať si poznatky či skúsenosti s inými odborovými organizáciami. Organizovať stretnutia zamestnancov je dôležité aj z dôvodu oboznamovania so svojimi právami, ale aj povinnosťami, aby potenciálni agresori či obete poznali hranice, ktoré sú už sociálne neúnosné a obete vedeli, kedy obťažovanie je potrebné ohlásiť nadriadeným zložkám a agresori si boli vedomí antisociálneho a protiprávneho konania spojeného s eventuálnym trestom.

Účastníci prácou v skupinách identifikovali formy násilia, ako sa prejavuje v praxi na pracoviskách, čo je ich príčinou. K agresívnemu správaniu prispieva pocit nadriadenosti agresora voči ženám na pracovisku, rôzne kultúrne a spoločenské zvyky, politické názory alebo zadávanie nezmyselných úloh. Sú aj prípady obťažovania zamestnancov klientom, ktorí sú si vedomí bezmocnosti pri dokazovaní zámeru a v prípade nahlásenia nadriadenému tu reálne hrozí, že kvôli dobrým obchodným vzťahom zamestnávateľ dá za pravdu klientovi, prípadne zamestnanca preloží na inú pracovnú pozíciu, čo môže viesť k  zníženiu jeho komfortu a pracovného výkonu, čo sa vie prejaviť aj vo výsledkoch firmy.

Tréning pokračoval prednáškami expertov v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv.

Jane Pillinger, hosťujúca profesorka na univerzitách v Londýne a Glasgowe, venujúca sa sociológii, sociálnemu právu, kriminológii a rodovej rovnosti, vyzdvihla smernice 2021/29/EU, 89/391/EEC, globálne dohovory No. 190 a No. 206 z roku 2019 ako aj CEDRAW (Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien) z roku 1979, ktoré sú základom pre dodržiavanie rodovej rovnosti a ľudských práv v Európskej únii. Príkladom dobrej praxe je zakomponovanie uvedených nariadení v sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní na európskej úrovni.

Aline Bruser, poradkyňa pre rodovú rovnosť v ETUC, poznamenala, že domáce násilie nemožno oddeľovať od násilia páchaného na pracovisku. Ekonomické straty zamestnanca z toho vyplývajúce predstavujú tiež formu násilia, ktoré predstavujú istú formu vydierania. V prípade domáceho násilia predstavujú náklady na opustenie partnera a samostatnú výchovu detí nezanedbateľnú položku, preto mnohé ženy radšej trpia násilie v spoločnej domácnosti. Medzinárodný deň odstránenia násilia voči ženám pripadajúci na dátum 25.11. bol vyhlásený na počesť sestier Mirabalových, troch politických aktivistiek z Dominikánskej republiky, ktoré na jeseň v roku 1960 na príkaz prezidenta krajiny Rafaela Trujilla brutálne zavraždili.

Grace Papa, politická tajomníčku EFFAT (European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions – Európska federácia odborových zväzov v oblasti stravovania, poľnohospodárstva a turizmu) zodpovedná za sektor domácej práce, zdôraznila potrebu lepšej ochrany zamestnancov pracujúcimi s klientmi, nakoľko v prípade sťažnosti firmy majú obavu zo straty klientov a môžu diskriminovať ľudské práva zamestnanca. Dotazník spokojnosti zamestnancov by mal obsahovať aj otázky týkajúce sa sexuálneho obťažovania v pracovnom procese, firmy by mali dodržiavať plán rodovej rovnosti. Dôležité sú aj prípadové štúdie ako predloha riešenia rôznych problémov.

Následne účastníci tréningu vrámci pracovných skupín navrhovali riešenie zadaných prípadov súvisiacich so sexuálnym obťažovaním na pracovisku s prihliadnutím na psychologický aj finančný aspekt. Na tréningu padlo mnoho podnetných návrhov zo strany účastníkov, ich implementácia však môže vyžadovať aj zmenu zákonov a zaužívaných praktík v tejto oblasti. Účastníci na záver vyzdvihli prínos tréningu a načrtli, akým spôsobom by bolo možné šíriť poznatky po odborových organizáciách svojej krajiny.

 

 

                                                                                Martin Florovič, OZŠ
                                                                                účastník stretnutia

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7