Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Stanovisko Odborového zväzu školstva k Programovému vyhláseniu vlády 2023 – oblasť Vzdelávanie

dátum uverejnenia: 17. 11. 2023
čas: 10:07
kategórie: Zväz

Stanovisko Odborového zväzu školstva k  Programovému vyhláseniu vlády 2023 – oblasť Vzdelávanie

Vláda SR v pondelok 13.11.2023 schválila svoje programové vyhlásenie. Oblasti vzdelávania sa venuje v 3. časti s názvom Udržanie sociálneho štátu a posilnenie hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a územnej súdržnosti spoločnosti.

V úvode vláda kriticky hodnotí celkovú situáciu v oblasti vzdelávania a vedy, v súvislosti s investičným dlhom, meškajúcou digitalizáciou, odlivom mozgov a nízkou atraktivitou učiteľského povolania. S týmito výhradami môžeme len súhlasiť. Aktuálny stav je spôsobený rozhodnutiami predchádzajúcich vlád. Pripomíname, že mnohí z členov súčasnej vládnej koalície mali za posledné desaťročia všetky možnosti na zlepšenie situácie v školstve.

Napriek tomu, že nový minister školstva Tomáš Drucker doteraz nepôsobil v školstve, obsahuje PVV viacero relevantných a nevyhnutných opatrení, ktoré Odborový zväz školstva dlhodobo požaduje a ktoré sú aj súčasťou Deklarácie 2023 či našej celoeurópskej odborárskej kampane na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania. Je nimi najmä zlepšenie metodickej a administratívnej podpory štátu pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a riaditeľov s tým súvisiaca príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní a znižovanie byrokratickej záťaže. Ďalším pozitívom je dôraz na zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania, prostredníctvom posilňovania spoločenského statusu učiteľov v spoločnosti či financovania ich celoživotného vzdelávania, ktoré by malo byť podľa nás najmä kvalitné, bezplatné a realizované počas pracovnej doby. V súvislosti so spoločenským postavením pedagogických a odborných zamestnancov RŠ, učiteľov VŠ a vedecko-výskumných zamestnancov by bola podľa nášho názoru nepochybne prospešná aj odborná diskusia o možnostiach legislatívnych úprav, ktoré by ho mohli podporiť.

Najvýznamnejším záväzkom vlády v PVV v súvislosti so zvýšením atraktivity jednotlivých profesií pôsobiacich v školstve je predovšetkým zabezpečenie každoročného rastu miezd pedagógov a odborných zamestnancov a zlepšenie odmeňovania nepedagogických pracovníkov škôl. V tomto smere od vlády očakávame konkrétne čísla a záväzky, ktoré by lepšie naznačovali, ako veľmi je táto oblasť pre vládu prioritou. Pri našich nadchádzajúcich rokovaniach budeme preto naďalej presadzovať požiadavku z Deklarácie 2023, aby tabuľky tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov RŠ, učiteľov VŠ a vedecko-výskumných zamestnancov začínali na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve a tabuľka tarifných platov nepedagogických zamestnancov bola konečne upravená tak, aby začínala automaticky aspoň na úrovni minimálnej mzdy. Sme pripravení na diskusiu o tom, ako chce vláda riešiť problém s nedostatkom učiteľov v jednotlivých regiónoch, prípadne v jednotlivých špecializáciách. Sme zásadne proti zavedeniu regionálnej mzdy a tieto problémy navrhujeme riešiť samostatným príspevkom na bývanie, budovaním učiteľských bytov alebo výhodnými stabilizačnými pôžičkami z Fondu na podporu vzdelávania.

Ďalším významným záväzkom v PVV je zavedenie normatívneho financovania materských škôl, čo súvisí s našou dlhodobou požiadavkou na zjednotenie financovania regionálneho školstva pod prenesené kompetencie samosprávy (priamo z rozpočtu ministerstva, nie z rozpočtu samosprávy). Veríme, že táto zmena by napomohla k rozvoju moderného systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a odstránila by netransparetnosť pri financovaní osobných nákladov a tiež v niektorých prípadoch neodborné zasahovanie zo strany zriaďovateľov. Rovnakú zmenu požadujeme zrealizovať aj pre ZUŠ, ŠKD, CVČ, školské jedálne a školské internáty.

V súvislosti s vysokými školami pozitívne hodnotíme záväzok vlády na zvyšovanie atraktívnosti slovenských vysokých škôl prostredníctvom zlepšenia ich učebnej a ubytovacej infraštruktúry a tiež záväzok na zlepšenie postavenia doktorandov a podmienok pre mladých výskumníkov vrátane podpory rozvoja ich akademických a praktických zručností. V tejto súvislosti pripomíname pretrvávajúcu prekarizáciu pracovných pomerov učiteľov VŠ prostredníctvom ich reťazenia na dobu určitú, čo spôsobuje neistotu v právnom a finančnom postavení a odrádza najmä mladých VŠ učiteľov od ďalšieho pôsobenie v tejto profesii.

V oblasti vedy a výskumu vláda sľubuje nadrezortnú koordináciu a navyšovanie verejných investícií do výskumu, vývoja, inovácií a talentu, ktoré sú podľa nej najefektívnejším spôsobom ako zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života na Slovensku. S tým sa dá len súhlasiť a veriť, že sa nájde dostatočná politická podpora a schopnosti na realizáciu týchto záväzkov.

Medzi ďalšie dôležité záväzky vlády, ktoré sú pre nás dôležité a ktoré budeme sledovať patria :

- rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja,

- udržateľné financovanie podporných opatrení v rámci inklúzie,

- komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia,

- vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách,

- či zefektívnenie čerpania fondov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

Na našom prvom rokovaní s ministrom Druckerom sme sa okrem iného zhodli aj na potrebe kvalitného sociálneho dialógu a spolupráce pri tvorbe legislatívy. V tejto oblasti sa sústredíme najmä na nový zákon a VŠ a zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré sú uvádzané v PVV. Okrem toho budeme tiež požadovať rešpektovanie postojov našich odborníkov z praxe pri avizovanej revízii normatívov na financovanie základných a stredných škôl a implementácii štátneho vzdelávacieho programu (kurikulárna reforma).

Programové vyhlásenie vlády obsahuje mnoho dôležitých záväzkov, ktorých realizácia by mohla byť v prospech slovenského školstva a jeho zamestnancov. Ako už zo skúseností vieme, všetky pekné plány môžu napokon stroskotať na nedostatočnej podpore pri presadzovaní ich finančného zabezpečenia. Preto bude dôležité, akú podporu získa minister Drucker v rámci novej vlády ale aj celej koalície.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7