Štrajková pohotovosť trvá

dátum uverejnenia: 12. 1. 2022
čas: 12:28
kategórie: Zväz

Štrajková pohotovosť trvá

Po vyhlásení štrajkovej pohotovosti radou Odborového zväzu školstva dňa 7.12.2021 oslovil listom dňa 20.12.2021 predseda zväzu Pavel Ondek predsedu vlády, ministra financií, ministra školstva, vedy, výskumu a športu a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o spoločné stretnutie k riešeniu problémov financovania školstva a platových pomerov všetkých zamestnancov pracujúcich v školstve.

Základnou požiadavkou odborárov je každoročné 10% navýšenie tarifných platov všetkých pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ako aj učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov tak, ako to sľúbila strana OĽANO v svojom volebnom programe. Ďalšie požiadavky, ktoré by mali byť predmetom spoločného rokovania sú obsahom Deklarácie odborového zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v školstve (Združenie základných škôl Slovenska, Asociácia stredných odborných škôl Slovenska, Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií Slovenska, Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska, Asociácia základných umeleckých škôl Slovenskej republiky, Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky, Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl SR, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Študentská rada vysokých škôl) najmä:

-    zvýšenie podielu z HDP na školstvo a vedu najmenej na úroveň 6 % (bez štrukturálnych fondov a plánu obnovy),

-    prijatie systémovej zmeny „prepojenie teórie a praxe zajtrajška“ na legislatívnej úrovni týkajúcej sa nároku na digitálny príspevok pre pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, žiakov a študentov a s tým súvisiacich opatrení v spolupráci s MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR,

-    každoročná úprava tarifnej tabuľky zamestnancov vo verejnej správe (nepedagogickí zamestnanci) tak, aby začínala najmenej na úrovni minimálnej mzdy,

-    zabezpečenie spoločenského postavenia a sociálneho zázemia pre zamestnancov školstva vybudovaním systému školských bytov,

-    zníženie akútneho nedostatku pracovných síl odborných, pedagogických a nepedagogických zamestnancov zvýšením atraktivity povolania,

-    zlepšenie komunikácie MŠVVaŠ SR na oficiálnych portáloch, prístupných celej odbornej verejnosti,

-    rešpektovanie návrhov odbornej verejnosti pri zásadných zmenách legislatívy a zámeroch MŠVVaŠ SR,

-    systémové riešenie problémov škôl prerokované v odbornej verejnosti s jasnou udržateľnosťou do budúcich období.

Na základe nášho listu prevzal garanciu nad spoločným stretnutím minister školstva Branislav Gröhling. Prisľúbil, že po konzultácii s predsedom vlády a ostatnými zainteresovanými ministrami oznámi v najbližších dňoch termín spoločného rokovania, od výsledkov ktorého bude závisieť náš ďalší postup. Vyhlásenie štrajku považujeme za krajné riešenie.

Bratislava 12.1.2022


https://www.teraz.sk/slovensko/ondek-potvrdil-ze-strajkova-pohotovo/603873-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=. 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7