Stretnutie predsedov ZO OZPŠ v Kežmarských Žľaboch

dátum uverejnenia: 21. 10. 2021
čas: 10:54
kategórie: , Združenie základného školstva

Stretnutie predsedov ZO OZPŠ  v Kežmarských Žľaboch

V dňoch 14.-17.10.2021 privítalo zariadenie Crocus vo Vysokých Tatrách krásnym jesenným počasím predsedov základných organizácií Odborového zväzu školstva z okresov Púchov, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Partizánske na pracovnom stretnutí.

Rokovanie začalo už vo štvrtok podvečer a účastníkov neodradilo ani takmer dvojhodinové meškanie vlaku.

Odborový právnik JUDr Michal Guman oboznámil predsedov s problematikou z oblasti pracovno-právnych vzťahov. Odpovedal na množstvo otázok, ktoré si pre neho účastníci pripravili. Hovoril o koncoročných odmenách, e-peenke, prechode MŠ a ŠKD z originálnych kompetencií na prenesené a pod.

V piatok stretnutie pokračovalo s pani Ingrid Gamčíkovou, predsedníčkou Združenia ZŠ, ktorá informovala prítomných o pripravovanom Zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov, o návrhoch, požiadavkách a pripomienkach Zväzu k tomuto zákonu.

Témy boli rôzne- počet detí v ročníkoch 1.-4. a v ŠKD, jednotlivé druhy vzdelávania a podmienky, za ktorých ich je možné získať, sabatikal, ukončenie pracovného pomeru, hodnotenie vedúcich zamestnancov, KZ na rok 2022, pripravovaný protest a pod.

Otázok v diskusii bolo veľa, pani Gamčíkova na ne zodpovedne a trpezlivo odpovedala.

Problematika, ktorá trápi všetkých pedagogických i nepedagogických zamestnancov sa ešte dlho do noci riešila v izbách v rekreačnom zariadení.

Pracovné stretnutie bolo nie len pracovné. Účastníci si užili aj prechádzku v jesennej tatranskej prírode, tí odvážnejší aj pohľad z Lomnického štíta alebo z poľskej strany Tatier, zo Zakopaného.

Predsedovia sa zhodli, že takéto stretnutia sú pre všetkých veľkým prínosom nie len pre to, že na nich získavajú množstvo cenných informácií, ale aj preto, že sa na nich utužujú priateľstvá.

Ďakujeme pani Gamčíkovej a pánovi Gumanovi za nové informácie a zariadeniu Crocus v Kežmarských Žľaboch za milé prostredie.

Mgr. Martina Labajová
členka Rady ZO OZPŠ Púchov

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7