Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Úloha sociálnych partnerov pri zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania

dátum uverejnenia: 4. 11. 2022
čas: 12:27
kategórie: Zväz

Úloha sociálnych partnerov pri zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania

V dňoch 14. – 15. septembra 2022 usporiadali ETUCE (európsky odborársky výbor pre vzdelávanie) v spolupráci s EFEE (európska federácia zamestnávateľov v školstve) a predstaviteľmi miestnych odborov v Rige v Lotyšsku v poradí druhý seminár o budovaní kapacít sociálneho dialógu v oblasti školstva. Odborový zväz školstva zastupoval vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský. Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu financovaného z EÚ „K akčnému rámcu na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania prostredníctvom efektívneho sociálneho dialógu vo vzdelávaní“. Cieľom tohto dvojdňového seminára bolo poskytnúť európskym sociálnym partnerom v oblasti vzdelávania priestor na zlepšenie ich vedomostí a povedomia o riadení EÚ, politikách a prioritách v oblasti sociálneho dialógu a venovať sa špecifickým potrebám pri budovaní kapacít sociálneho dialógu. Zástupcovia ETUCE a EFEE diskutovali a snažili sa dosiahnuť prienik vo vnímaní konkrétnych prvkov priamo a nepriamo spojených s atraktívnosťou učiteľskej profesie, tak ako sú načrtnuté v spoločnej „Deklarácii k akčnému rámcu pre učiteľskú profesiu“ z roku 2018 a v aktuálnom pracovnom programu ESSDE (európsky sektorový sociálny dialóg vo vzdelávaní).

Prof. Howard Stevenson (Univerzita Nottingham) a prof. Alison Millner (Univerzita v Aalborgu) prezentovali výsledky výskumu o všeobecnom stave európskeho vzdelávacieho systému a o problémoch spojených s nízkou atraktivitou a nedostatkom zamestnancov v oblasti vzdelávania. Zástupkyňa asociácie litovských školy odborného vzdelávania a prípravy a zástupca Centra odborného vzdelávania v Litve vo svojom vystúpení zdôraznili potrebu navrhnúť lepšie kariérne cesty, ako aj dodatočnú psychologickú a učebnú materiálnu pomoc učiteľom a študentom.

Popoludňajší program bol zameraný na úlohu vzdelávacích systémov pri integrácii študentov z radov migrantov a na zdroje potrebné pre učiteľov na realizáciu tohto zložitého procesu. Účastníci sa podelili o skúsenosti v rámci svojho národného kontextu a zaoberali sa konkrétnymi problémami, ako je nedostatok financií, nedostatok personálu a učebných materiálov, neprispôsobenie učebných osnov potrebám študentov a administratívna záťaž. Dodatočný dôraz sa kládol na budúcnosť on-line vzdelávania na diaľku a na to, ako môžu tento proces negatívne ovplyvniť napríklad výpadky prúdu alebo internetu.

V pracovných skupinách účastníci medzi sebou zdieľali osvedčené postupy a názory na motiváciu a angažovanosť učiteľov a na vplyv sociálnych a ekonomických faktorov na atraktivitu profesie. Za kľúčové aspekty, ktoré je potrebné posilniť, bolo označené mentorstvo od skúsených učiteľov ako príležitosť na vzájomný profesionálny rozvoj a tiež posilnenie možností náboru a udržania učiteľov v profesii. Zdôraznená bola tiež dôležitosť spolupráce so sociálnymi partnermi a hľadanie spojenectiev s príslušnými zainteresovanými stranami.

Druhý deň bol zameraný na identifikáciu faktorov, ktoré povzbudzujú mladých ľudí k tomu, aby sa stali súčasťou učiteľskej profesie a ktoré udržia tých, ktorí uvažujú o odchode z dôvodu nízkych miezd a nedostatku uznania. Účastníci seminára sa zhodli, že zlepšovanie pracovných podmienok a zavádzanie opatrení na podporu profesijného rozvoja učiteľov by mali byť hlavnými prioritami zamestnávateľov a odborov s cieľom zvýšenia atraktivity učiteľského povolania.

Záverečná konferencia k projektu sa bude konať vo Varšave v januári 2023.

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7