Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Úvodné rokovanie s novým ministrom školstva

dátum uverejnenia: 13. 10. 2022
čas: 13:11
kategórie: , Zväz

Úvodné rokovanie s novým ministrom školstva

Dňa 12.10. sa vedenie Odborového zväzu školstva stretlo na prvom rokovaní s novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jánom Horeckým. Odborový zväz školstva zastupoval predseda Pavel Ondek, podpredsedníčka Ingrid Gamčíková, podpredseda Miroslav Habán a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský. Za ministerstvo bola prítomná aj generálna riaditeľka kancelárie ministra Jana Lysáková, generálna riaditeľka sekcie rozpočtu Lucia Zemanová a riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Tomáš Kostelník.

Predseda zväzu Pavel Ondek na úvod zablahoželal pánovi Horeckému k vymenovaniu do funkcie a poprial veľa úspechov. Následne ministra informoval o aktivitách a poslaní zväzu a predstavil najdôležitejšie témy, ktorým sa aktuálne venujeme. Zdôraznil, že odborový zväz je spoľahlivý sociálny partner a má záujem naďalej spolupracovať s ministerstvom na tvorbe novej legislatívy. Prvoradou témou je návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 v oblasti školstva. Pavel Ondek zdôraznil, že je nevyhnutné, aby rozpočet zohľadňoval dohodnutú valorizáciu tarifných platov všetkých zamestnancov školstva na základe podpísanej KZVS na rok 2023 a tiež zvýšené náklady na elektrickú energiu, ktoré spôsobujú problémy s prevádzkou škôl a školských zariadení. Zároveň požiadal ministra, aby dohliadol, že valorizácia tarifných platov nebude na úkor krátenia nadtarifných zložiek platu. Predseda zväzu tiež upozornil na pretrvávajúci nesúlad začiatku tarifnej tabuľky zamestnancov vo verejnej správe (nepedagogických zamestnancov) s úrovňou minimálnej mzdy.

Minister školstva reagoval, že si uvedomuje svoju neľahkú úlohu a náročnú situáciu, v ktorej sa slovenské školstvo nachádza. Uviedol, že jeho prioritou je zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a tiež atraktivity učiteľského povolania. Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je aj zmena normatívneho financovania, prostredníctvom ktorej by do školstva mohlo smerovať viac finančných prostriedkov. Aktuálne podľa jeho slov ministerstvo pracuje na dofinancovaní normatívnych nákladov, čím by sa mali pokryť zvýšené prevádzkové náklady , ale aj investičný dlh na zariadení a vybavení škôl. Zdôraznil, že je pre neho prioritou, aby napriek vysokým cenám energií mohla prevádzka škôl fungovať bez výraznejších obmedzení. Schválené dofinancovanie roku 2022 na úrovni 30 mil. EUR pre regionálne školstvo a 17 mil. EUR pre vysoké školy vraj nie je konečné a zvýšené náklady sa budú priebežne monitorovať. V súvislosti s vysokým školami ubezpečil, že nebude pokračovať v znižovaní ich rozpočtov a má za cieľ zmeniť metodiku nápočtu, ktorá bude viacej zohľadňovať plán výkonov a revíziu výdavkov. Pozornosť tiež upriamil na Plán obnovy a odolnosti, ktorý je príležitosťou na zlepšenie slovenskej ekonomiky.

Podpredsedníčka zväzu a predsedníčka združenia základného školstva Ingrid Gamčíková otvorila tému nejednotného financovania osobných nákladov v regionálnom školstve a problémy, ktoré pravidelne majú mestá a obce pri zvyšovaní platov zamestnancov školstva v rámci svojich originálnych kompetencií. Riešením je zjednotenie financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov školstva pod ministerstvo školstva, na čo zväz upozorňoval už v petícii z roku 2016. Zdôraznila nedostatočný počet nepedagogických zamestnancov napriek zvyšujúcim sa úlohám, ktoré školám legislatíva ukladá. Upozornila tiež na alarmujúci hroziaci nedostatok pedagogických zamestnancov v najbližších rokoch z dôvodu nízkeho počtu absolventov pedagogických fakúlt najmä v prírodovedných odboroch. Požiadala ministra o dočasné riešenie, aby na nevyhnutný čas bolo možné opakovane predlžovať pracovné zmluvy zamestnancom, ktorí dosiahli vek 65 rokov. Dotkla sa tiež otázky individuálneho profesijného rozvoja so zameraním na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

Podpredseda zväzu a predseda združenia vysokých škôl a priamo-riadených organizácií Miroslav Habán upozornil na pokračujúci pokles rozpočtov verejných vysokých škôl, čo spôsobuje prepúšťanie zamestnancov a ohrozuje úroveň a samotný chod vysokých škôl. Pripomenul, že reformu nie je možné realizovať bez dostatočného finančného krytia. Zdôraznil, že veda a výskum je na Slovensku dlhodobo finančne poddimenzovaná, čo bráni rozvoju technologických inovácií na vysokých školách a ich prirodzenej spolupráci s výrobnou sférou.

Na záver sa predseda zväzu a minister školstva zhodli na potrebe pravidelných stretnutí a spolupráce pri presadzovaní novej legislatívy v prospech zamestnancov školstva.

 

Zapísal: J. Stodolovský, vedúci Úradu zväzu 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7