Vianočných 100 eur pre každého

dátum uverejnenia: 10. 11. 2021
čas: 10:55
kategórie: Zväz

Vianočných 100 eur  pre každého

V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 bolo dohodnuté: „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 2021 najmenej 6 mesiacov odmenu podľa § 20 odst. 1 písm. g zákona o odmeňovaní v sume 100 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021.

Táto odmena sa vzťahuje na všetkých zamestnancov pracujúcich v školstve. Nie je pravda, čo uviedol minister školstva p. Gröhling pre TASR, že odmenu 100 eur dostanú len učitelia základných, stredných a špeciálnych škôl v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Dodávame, že odmenu v prenesenom výkone dostanú aj nepedagogickí zamestnanci pracujúci na základných školách, stredných školách, špeciálnych školách ... .

Odmenu dostanú aj všetci zamestnanci materských škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, školských klubov detí, jazykových škôl, školských jedální, internátov od svojich zriaďovateľov z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Odmenu dostanú aj všetci zamestnanci vysokých škôl.

Odmenu 100 eur dohodli odbory. Vláda SR a zamestnávatelia sa ju zaviazali realizovať svojim podpisom v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa . Ide o nárokovateľný záväzok z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021.


prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7