Zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Východoslovenského regiónu

dátum uverejnenia: 26. 4. 2022
čas: 12:12
kategórie: Združenie stredného školstva

Zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Východoslovenského regiónu

Dňa 7. apríla 2022 sa v kongresovej sále IVVL v Košiciach uskutočnilo 1. zasadnutie Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Vsl.regiónu(ďalej Rada). Hosťami boli predseda nášho odborového zväzu Ing. Pavel Ondek, podpredseda zväzu a predseda združenia stredného školstva Ing. Peter Danko, vedúci odboru školstva KSK Ing. Slavomír Kožár, MBA, Mgr. Ivica Moyzesová vedúca osobného úradu regionálneho Úradu školskej správy Košice a právnik zväzu pre kraje KE, PO JUDr. Michal Guman.

V prvej časti vystúpili hostia. Predseda zväzu P. Ondek informoval o jednotlivých krokoch pri kolektívnom vyjednávaní, a aktuálnej situácií vo zväze, priemerných platoch v roku 2021. Všetkým zúčastneným podal informácie o proteste a prípadnom štrajku zamestnancov školstva, o dofinancovaní škôl v súvislosti s nárastom cien energií a o pomoci OZ PŠaV partnerskému OZ PŠaV Ukrajiny. P. Danko v krátkosti zhodnotil činnosť združenia SŠ a načrtol hlavné úlohy v novom volebnom období. Zdôraznil potrebu spolupráce v rámci Združenia. V závere vystúpenia poďakoval prítomným predsedom ZO za osobné nasadenie a presadzovanie požiadaviek členov. Zástupcovia zriaďovateľov Ing. Kožár a Mgr. Moyzesová informovali o základných problémoch v sieti škôl vo svojej pôsobnosti, finančnej situácii, a tiež o pripravovaných zmenách v sieti škôl v nasledujúcich rokoch. Odpovedali aj na otázky z pléna, týkajúce sa konkrétnych problémov na školách.

V druhej časti právnik OZ JUDr. Guman podrobne vysvetlil zmeny v zákonoch týkajúcich sa školstva a v diskusii odpovedal na množstvo otázok, hlavne čo sa týka nadčasov a ich likvidácie, odchodu zo zamestnania po dosiahnutí 65. rokov veku a stravovania zamestnancov. Rada schválila čerpanie rozpočtu za rok 2021, plán činnosti a rozpočet na r.2022. Na záver bolo prijaté uznesenie s úlohami pre predsedu, výbor rady a predsedov ZO.

Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Vsl.regiónu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7