Zúčastnili sme sa špeciálnej konferencie ETUCE

dátum uverejnenia: 2. 8. 2022
čas: 12:58
kategórie: , Zväz

Zúčastnili sme sa špeciálnej konferencie ETUCE

V dňoch 4.-6. júla sa v belgickom Liége konala špeciálna konferencia ETUCE (Európsky odborársky výbor pre vzdelávanie). Odborový zväz školstva na tejto konferencii zastupovali: predseda zväzu Pavel Ondek, podpredseda zväzu Peter Danko, podpredseda zväzu Miroslav Habán a vedúci Úradu zväzu Juraj Stodolovský.

Konferencia sa niesla v duchu hesla: „Mobilizujeme za kvalitné vzdelávanie“ a konala sa v turbulentnom čase zotavovania sa z pandémie COVID-19, vojny na Ukrajine, klimatickej núdze a rastúcej digitalizácie. Delegáti konferencie zaujali proaktívne stanovisko a opätovne potvrdili svoju vôľu mobilizovať sily a organizovať aktivity v záujme kvalitného verejného vzdelávania v prospech študentov a s cieľom zlepšenia postavenia všetkých zamestnancov v oblasti školstva ako základných prvkov zdravej a prosperujúcej spoločnosti.

Účastníkov privítala ministerka školstva nemecky hovoriaceho regiónu Belgicka a vedúci predstavitelia belgických odborových zväzov. Stefaan Hermans, riaditeľ pre politickú stratégiu a hodnotenie na GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Európskej komisie, zdôraznil dôležitosť sociálneho dialógu, ktorý je zakotvený v Európskej zmluve a predstavuje „základný prvok demokratických spoločností, v ktorých žijeme“. Generálny tajomník Education International David Edwards vo svojom prejave informoval, že na podnet generálneho tajomníka OSN sa EI spája s občianskou spoločnosťou, študentmi a ďalšími medzinárodnými organizáciami, aby boj za udržateľnú budúcnosť priniesol lepšie podmienky pre učiteľov a ostatných školských zamestnancov. Rezolúcia prijatá na konferencii reflektuje výzvu, aby školské odborové zväzy mobilizovali svojich členov smerom k požiadavkám za kvalitné a inkluzívne vzdelávanie. Prezident ETUCE Larry Flanagan vysvetlil: „Na politikov musí byť vyvíjaný tlak a musia si byť našich požiadaviek vedomí. Ako učitelia musíme naše požiadavky prezentovať nahlas a musíme chrániť hodnoty demokracie. Naša odbornosť musí byť pretavená do vzdelávacej politiky, pretože učitelia najlepšie vedia, čo učitelia potrebujú.“

Delegáti ďalej prijali strategický dokument o zlepšovaní postavenia a zvyšovaní atraktivity učiteľského povolania, ktorý obsahuje desať kľúčových posolstiev. Program pokračoval vystúpením Kristin Vanlommel, profesorky a členky Research Group Learning and Innovation na Univerzite aplikovaných vied v Utrechte v Holandsku, ktorá vysvetlila, že „digitalizácia je zložitý proces a prináša rôzne zmeny vo vzdelávaní. Zahŕňa mnohých aktérov s rôznymi predstavami o smerovaní tejto zmeny. Musíte byť agilní a pohotoví."

Na konferencii vystúpil on-line aj Georgij Truchanov, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Ukrajine. Vysvetlil nedávny vývoj týkajúci sa náročnej situácie a jej dopadov na učiteľov a študentov vo svojej krajine a informoval, že jeho odborový zväz dosiahol dohodu s ministerstvo školstva vrátane zákazu výpovede, zachovania priemerného platu a práva pracovať na diaľku z iných krajov alebo zo zahraničia. Delegáti prejavili solidaritu s ukrajinskými učiteľmi slovami: „Solidarita nás robí silnými. Chceme mierový a spravodlivý svet. Vojna proti vojne!“; alebo „Ako učitelia sme odhodlaní učiť o mieri. Sme proti porušovaniu ľudských práv z akéhokoľvek možného dôvodu." Konferencia jednomyseľne schválila Rezolúciu za mier na Ukrajine.

Zapísal: Juraj Stodolovský, vedúci Úradu zväzu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7