Výchova na pokraji záujmu

22. 8. 2016, 10:43
Mgr. Veronika Stuhlová

Výchova na pokraji záujmu

Pracujem ako vychovávateľka v školskom internáte a rada by som sa podelila o zopár postrehov z mojej praxe.  Najskôr trochu k mojim začiatkom v školskom internáte. Ako odborná poľnohospodárska škola sme patrili pod rezort poľnohospodárstva. Už len nostalgicky spomínam na skvelé celoslovenské rezortné športové súťaže. Žiaci s umeleckým nadaním sa tiež každoročne stretali na Záujmovej umeleckej činnosti, kde sa prezentovali a porovnávali svojimi výkonmi. Na tieto súťaže sa žiaci dlho pripravovali, a to bolo hlavné poslanie výchovy, zmysluplne tráviť voľný čas. Preto často spomínam na prácu Agroinštitútu ako odborného garanta. Moji žiaci i po rokoch radi spomínajú na prehliadku prác a vystúpení na metodickom centre v Bratislave pod gesciou Mgr.  Marty Šidlíkovej.

Zrazu tu nie je nikto, kto by zorganizoval stretnutie mladých, napriek rôznym výzvam a projektom. Pracovala som ako multiplikátor v projekte „Aktivizujúce metódy vo výchove“ a tam som zistila ako veľmi klesli kľúčové kompetencie  niektorých vychovávateľov. Často sú to učitelia, ktorí stratili úväzky v školách. Mnohým starším vychovávateľom chýbajú počítačové zručnosti, nie sú ochotní sa vzdelávať. Ale na druhej strane tím, čo sa chcú vzdelávať, to často nie je umožnené. Problém nastal po zmene systému financovania originálnych kompetencií.  Hlavný problém je, že peniaze z podielových daní na školstvo nie sú účelovo viazané a ak sa použijú na iný účel, nič sa nedeje, nikto neporušil zákon.  Preto sme radi podporili petíciu Odborového zväzu na zmenu financovania originálnych kompetencií. VZN príslušného kraja často nezohľadňuje dosiahnuté vzdelanie vychovávateľov a riaditeľ radšej zamestná vychovávateľa so strednou školou a bez kreditov. Zlá situácia je v niektorých obciach, kde starosta  často porušuje zákon, vychovávatelia v ŠKD majú aj 40 detí a často nemajú na prácu vhodné priestory. Riaditelia a zamestnanci sa boja ozvať zo strachu o stratu zamestnania.

Aj napriek všetkému je veľa zapálených pedagógov, ktorí robia svoju prácu s veľkým nasadením. Zostáva len veriť, že Odborovému zväzu sa podarí tak potrebná zmena financovania aj týchto pedagogických zamestnancov.  Verím, že kompetentní si uvedomia dôležitosť práce so žiakmi vo voľnom čase, zvlášť v tejto počítačovej dobe, keď sa z rodín vytráca komunikácia a láska sa nahrádza peniazmi a darčekmi. Ministerstvo školstva by okrem iného malo zaradiť do zoznamu súťaží, ktoré finančne podporuje, aj súťaže a záujmové činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania. Internáty a školské kluby detí  na to majú priestor a aj veľa zanietených pedagógov. A na záver jedno svetielko nádeje - vzniká Asociácia vychovávateľov. Verím, že pomôže vrátiť ťažkej práci vychovávateľov patričné spoločenské ocenenie.

Veronika Stuhlová,
členka OZ PŠaV

 

 prejsť na zoznam blogov

Komentáre (0)

Pre pridávanie komentárov sa musíte prihlásiť.


K tomuto článku zatiaľ nie sú žiadne komentáre.
 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7