Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Odborári rokujú o celoživotnom vzdelávaní

dátum uverejnenia: 5. 10. 2010
čas: 13:56

Martin Romer, generálny tajomník ETUCE otvoril konferenciu a pripomenul, že v roku 2002 sa ministri školstva EÚ dohodli, že do roku 2006 vypracujú komplexnú stratégiu pre celoživotné vzdelávanie. Cieľom súčasného projektu ETUCE je vypracovanie úspešnej spolupráce medzi zväzmi v tejto oblasti, zhodnotenie vplyvu (všeobecného) školstva na celoživotné vzdelávanie, a komplexné usmernenia pre jednotlivé štáty v tejto oblasti.

„Ako zlepšiť kľúčové kompetencie v celoživotnom vzdelávaní?...Dúfame, že výsledkom našej práce budú usmernenia, ktoré sme vypracovali spoločnou cestou,“ povedal Romer.

    

Charles Nolda, poradca EFEE (Európska federácia zamestnávateľov v školstve) privítal účastníkov, predstavil zástupcov svojej organizácie, a vyzval delegátov, aby „zaujímavé“ odporúčania urobili „užitočnými a praktickými.“

    

Jessie Seal, členka výboru OBESSU si nemyslí, že celoživotné vzdelávanie je iba otázka pre dospelých, ale treba ho podporovať u všetkých študentov: „musíme sa už od malička naučiť učiť sa.“

Michael Moriarty, generálny tajomník írskeho zväzu IVEA podčiarkol „udržateľný a inkluzívny rast“ ako jeden z hlavných cieľov programu Európa 2020. Spomenul aj iné iniciatívy programu, týkajúce sa mobility mladých, nových zručností, inovácií, digitálneho veku, výkonnosti zdrojov, priemyselnej stratégie, boja s chudobou. Pre Moriartyho je flexibilita a prispôsobivosť pracovníkov dôležitou súčasťou tohto programu. Starnutie populácie a deficit pracovných zručností je bežným javom vo všetkých krajinách EÚ. Európska komisia sa snaží podporovať odborné vzdelávanie, aby sa naplnili súčasné a budúce potreby zručností a zmiernila kríza. „Odborné vzdelávanie je v strede pozornosti na križovatke hospodárskej a sociálnej politiky EÚ, vrátane politiky práce,“ tvrdí Moriarty. „Vieme, že o niekoľko rokov prídeme o 1,5 milióna učiteľov v Európe,“ varoval však Martin Romer.

Birgitte Birkvad z DLI a členka Skupiny pre kľúčové kompetencie sa venovala cieľom Európy, ktoré uvádzajú, že 75 percent ľudí vo veku 20-64 rokov by mali byť zamestnaní a 3 percentá národných HDP by mali byť investované do školstva. Skupina kľúčových kompetencií EÚ vypracovala niekoľko vyhlásení a odporúčaní: členské štáty by mali vytvoriť „kultúru hodnotenia,“ investície do predškolského vzdelávania sa oplatia, predčasné sledovanie udržiava existujúce rozdiely, poplatky za školu podporujú rovnosť, a podpora mobility.

Constandinos Georgiou z Ministerstva školstva a kultúry uviedol, že na Cypre sa vytvorila národná stratégia celoživotného vzdelávania roku 2007 s platnosťou do roku 2013 a zahŕňa podporu občianskej náuky, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva.

Termín kompetencie, ktorý sa na tejto akcii často skloňoval, sa všeobecne definuje ako nadobudnutie zručností, vedomostí a návykov. „Študenti musia vedieť, ako sa správne učiť,“ dodáva zástupca OBESSU počas diskusie medzi zväzmi, zamestnávateľmi a študentmi.

Slovo dostali aj jednotlivé krajiny. Pre Maďarsko je dôležité zlepšenie ITC zručností. Írsky predseda IVEA hovoril o dôležitosti diaľkového štúdia a investíciách od ICT. Zamestnávatelia vo Veľkej Británii naopak neustále počujú o nedostatku zdrojov. Učitelia sa musia neustále vzdelávať a potrebujú na to čas. „Malo by sa to integrovať do ich pracovného času,“ dodal predseda z Írska.

Počas debaty o výsledkoch druhej pracovnej skupiny sa hovorilo o tom, že učitelia sa musia vyškoliť aj v iných oblastiach ako len ich predmet. Spomenula sa aj otázka „nadšenia učiteľov,“ a ako je náročné ho získať. Odile Cordelier z Francúzska si myslí, že magisterské štúdium je nevyhnutné pre správnu kvalifikáciu učiteľa. „Ak chceme mať nadšených učiteľov, musia mať primeraný plat.“

Bulharsko vyjadrilo znepokojenie so súčasným a hlavne budúcim nedostatkom učiteľov. Nick Lewis z EFEE (Veľká Británia) si myslí, že pracovné zaťaženie učiteľov sa zvyšuje a „potreba dodatočného školenia, o ktorej hovoríme, by sa musela navýšiť k súčasným požiadavkám.“ Na margo študentov Lara Widmer zo študentskej organizácie OBESSU zdôraznila, že študenti väčšinou vedia, čo je cieľom ich vzdelávania.

Mihaly Pataki z EFEE (Maďarsko) povedal, že študenti majú všeobecný záujem o ICT. „Aj učitelia by mali byť kvalifikovaní v tejto oblasti.“ Dodal, že 60-70 percent učiteľov prírodných vied u nich čoskoro pôjde do dôchodku.

Jessie Seal z OBESSU urobila prezentáciu o úlohe študentov v celoživotnom vzdelávaní. „Organizácia študentov, vzájomná podpora, neformálne príležitosti pre vzdelávanie a očakávanie nových poznatkov sú dôležité pre dosiahnutie kvalitného celoživotného vzdelávania,“ uviedla vo svojom prejave.

Roland Gangl z ETUCE pripomenul, že školy sú základom celoživotného vzdelávania. Európska komisia vo svojej poslednej správe tvrdí, že sa splnil iba jeden z piatich stanovených cieľov s tejto oblasti. „Mladí ľudia zostávajú dlhšie v školách, zvýšilo sa percento žiakov zo slabými výsledkami a mali by sa zvýšiť výdavky na žiaka vo VŠ,“ hovorí Gangl. Krajiny severnej Európy, Nemecko a Veľká Británia majú najviac inovácií v Európe.

Nick Lewis (EFEE), ďalší z organizátorov projektu, ktorý predstúpil pred delegátov s prezentáciou, sa 19 rokov venuje ďalšiemu vzdelávaniu na anglických inštitúciách vyššieho vzdelávania a pracuje aj v rozvoji školstva v nestabilných regiónoch, vrátane Blízkeho východu. Vzdelávanie považuje za tretiu najdôležitejšiu vec v krajine – po zabezpečení mieru/stability, a potravín. Často ho však v rozvojových krajinách žiadajú, aby namiesto učiteľov poslal odborníkov v rôznych oblastiach, ktorí sa majú vyškoliť za učiteľov.

„Aký je Váš prístup k otázke financovania školstva?“, opýtal sa delegátov študentský zástupca OBESSU. Odpovedal mu Michael Moriarty, generálny tajomník IVEA z Írska: „Pre podporovanie rovnosti a znevýhodnení je otázka financovania dôležitá, hlavne v kontexte súčasných rozpočtov...Avšak všetci si pamätáme svojho najlepšieho učiteľa,“ dodáva Moriarty a vyzdvihuje dôležitosť inšpirácie a motivácie zo strany učiteľa.prejsť na zoznam článkov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7