Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o pôžičky pre študentov

dátum uverejnenia: 28. 10. 2021
čas: 18:23
kategórie: Zväz

Rada Fondu na podporu vzdelávania schválila žiadosti o pôžičky pre študentov

Rada Fondu na podporu vzdelávania zasadala hybridne (prezenčne a on-line) dňa 26. októbra 2021. Zasadnutie viedol Bc. Filip Šuran. 

Na návrh riaditeľa fondu PhDr. Pavla Kučmáša rada FNPV prerokovala a schválila 295 žiadosti o pôžičku pre študentov doručených do 15. septembra 2021 v celkovej sume pôžičiek 1 354 300 eur. Pre študentov odboru ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia bolo schválených 93 žiadostí o stabilizačnú pôžičku v celkovej sume 372 000 eur.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://www.fnpv.sk/

 

Miroslav Habán, člen rady FNPV nominovaný OZPŠaV na Slovensku 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7