Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

Za účelom anonymných štatistík návštevníkov sa používajú nástroje tretích strán, ktoré čiastočne prenášajú údaje do USA, kde nie je možné zaručiť rovnakú úroveň ochrany údajov ako v EÚ. Kliknutím na "Povoliť všetko" súhlasíte s tým, že súbory cookie môžu používať aj poskytovatelia tretích strán.

Podporný fond

Odborový zväz školstva vytvára z rôznych zdrojov tzv. Podporný fond. Prostredníctvom neho realizuje jedno zo svojich poslaní - vzájomnú solidaritu svojich členov. Podporný fond slúži pre členov zväzu na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov v prípadoch dlhotrvajúcej choroby (minimálne počas 3 po sebe nasledujúcich mesiacov) alebo mimoriadnej nezavinenej sociálnej a finančnej tiesne, akou sú napr. živelné pohromy, strata partnera a pod.

Jednou z možností, akou sa dá prispieť do Podporného fondu, je poukázanie 2% z dane Odborovému zväzu školstva vždy najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka. Pomôžete tak vytvárať Podporný fond v širšom rozsahu, a tým umožníte uspokojiť väčšie množstvo požiadaviek našich členov a tiež vo vyšších finančných čiastkach.

Podpora z fondu sa poskytuje na základe písomnej žiadosti člena, alebo jeho splnomocneného zástupcu na predpísanom tlačive, doloženej overenými dokladmi o udalosti, dokladmi o sociálno-ekonomických pomeroch člena a jeho rodiny, príp. inými dokladmi potvrdzujúcimi rozhodujúce okolnosti k schváleniu podpory.

Žiadosť predkladá člen zväzu príslušnej základnej organizácii. Základná organizácia predloží žiadosť výboru príslušnej rady ZO, ktorý doplní svoje stanovisko a postúpi žiadosť Odborovému zväzu školstva

O priznaní resp. nepriznaní podpory a jej výške až do 500,- EUR rozhoduje komisia pre podporný fond. 

Zásady tvorby a použitia prostriedkov podporného fondu a vzor žiadosti 

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7