43.-44. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 15. 11. 2021
čas: 13:40
kategórie: Zväz

43.-44. týždeň vo zväze

43. a 44. týždeň vo zväze (25. október – 7. november)

25. október 2021, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek, podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková a podpredseda zväzu P. Danko sa zúčastnili 8. rokovania Sektorovej rady pre vzdelávanie, vedu a šport.

25. október 2021, Komárno. Podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnila konferencie rady ZO Komárno.

26. október 2021, Bratislava.  Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil zasadnutia Rady Fondu na podporu vzdelávania. Info: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rada-fondu-na-podporu-vzdelavania-schvalila-ziadosti-o-pozicky-pre-studentov.alej

27. október 2021, Bratislava. Členovia vedenia zväzu sa zúčastnili protestného zhromaždenia pred Úradom vlády SR na podporu kolektívneho vyjednávania.
Info: ttps://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/protest-na-podporu-kolektivneho-vyjednavana.alej

28. október 2021, Bratislava.  Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie k novele zákona o VŠ. Info: https://www.srk.sk/sk/aktuality/528-predstavitelia-vysokoskolskych-reprezentacii-jednomyselne-odmietli-predlozenu-novelu-zakona-o-vysokych-skolach

28. október 2021, Bratislava.  Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania o priestoroch v novej budove JMF na Bajkalskej 29.

29. október 2021, Bratislava.  Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil zasadnutia Rady Fondu na podporu vzdelávania k novele zákona o FNPV.

3. november 2021, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania so zástupcami partnerských reprezentatívnych organizácií v regionálnom a vysokom školstve a následnej tlačovej besedy.

Info:https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/rokovanie-s-partnerskymi-organizaciami.alej

4. november 2021, Banská Bystrica. Predseda zväzu P. Ondek a predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnili zasadnutia Pléna združenia SŠ a výboru združenia SŠ.

Info:https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/Stredne-skolstvo/rokovanie-plena-a-vyboru-zss-oz-skolstva-na-slovensku.alej

 

 

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7