Rokovanie pléna a výboru Združenia SŠ OZ školstva

dátum uverejnenia: 12. 11. 2021
čas: 12:15
kategórie: Zväz

Rokovanie pléna a výboru Združenia SŠ OZ školstva

4. Novembra 2021 sa v hoteli Dixon – Banská Bystrica konalo prvé zasadnutie pléna a výboru ZSŠ po VIII. Zjazde OZ školstva. Na úvod rokovania vystúpil predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý informoval o aktuálnej situácii – stav kolektívneho vyjednávania, legislatívne zmeny v školstve, Deklarácia 2021 a zväzové aktivity. Jeho vystúpenie ukončila diskusia k aktuálnym témam.         

Po diskusii zasadalo plénum združenia. Jeho členmi sú predseda ZSŠ a všetci členovia výborov Rád ZO, ktorí zastupujú šesť profesijných sekcií. Na spoločnom rokovaní si členovia sekcií volili svojho vedúceho, ktorý ich zastupuje vo výbore ZSŠ. 

Na záver stretnutia rokoval novozvolený výbor združenia. Predseda ZSŠ informoval o činnosti združenia a jeho aktivitách. Výbor si na svojom zasadnutí zvolil zástupcov združenia do orgánov zväzu, iných orgánov a revízora účtov . V rámci diskusie sa riešila aktuálna situácia.                            

Spoločné rokovanie pléna a výboru položilo základy našej spolupráce v novom volebnom období. Len vzájomná komunikácia a hľadania riešení je cestou k dosiahnutiu pozitívnych zmien a cieľov, ktoré chceme dosiahnuť.

Teším sa na spoluprácu so všetkými, ktorí chcú zlepšiť situáciu v regionálnom školstve.                                                                                            

Peter Danko, podpredseda zväzu a predseda ZSŠ        

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7