Čo spôsuje koronavírus - aj toto sa deje na Slovensku - príbeh č. 10

dátum uverejnenia: 12. 5. 2020
čas: 09:15
kategórie: Zväz

Čo spôsuje koronavírus - aj toto sa deje na Slovensku - príbeh č. 10

Príbeh č. 10

Dnes v našom príbehu opíšeme priebeh kontroly dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, ktorú inicioval OZ PŠaV v malotriednej škole na základe podnetu zamestnancov tejto školy. Podnet poukazoval na zložky funkčného platu, ktoré nie sú v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. U riaditeľa školy príplatok za riadenie už v januári nebol ani v minimálnej výške určenej zákonom, následne bol v čase v marci znížený na polovicu. Osobný príplatok bol jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa tiež znížený takmer o 60 % bez toho, aby bola znížená kvalita plnenia pracovných úloh a bez prerokovania s odborovou organizáciou…. pokračovanie príbehu

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7