Valorizácia platov zamestnancov školstva

dátum uverejnenia: 13. 7. 2022
čas: 16:18
kategórie: Zväz

Valorizácia platov zamestnancov školstva

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnancov pôsobiacich vo verejnej správe prinieslo dohodu. Zástupcom Konfederácie odborových zväzov SR a Odborového zväzu školstva sa podarilo okrem iných benefitov vyrokovať valorizáciu tarifných platov v roku 2023.

Od 1.1.2023 sa tarifné platy zamestnancov vo verejnej správe (teda aj nepedagogických zamestnancov v školstve) zvýšia o 7% a od 1.9.2023 o ďalších 10%. Tarifné platy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva, učiteľov vysokých škôl, vedeckých a výskumných zamestnancov sa zvýšia od 1.1.2023 o 10% a od 1.9.2023 o ďalších 12%! Dosiahli sme 2-násobok oproti pôvodnému návrhu vlády, ktorý bol 3,5% a 5 %.

Okrem toho dostanú všetci zamestnanci verejnej správy (teda aj všetci zamestnanci školstva) v roku 2022 jednorazovú odmenu v sume 500 EUR v hrubom.

Dohodnutá Kolektívna zmluva vyššieho stupňa bude platná do 31.8.2024. Oproti pôvodnému, vládou navrhovanému, termínu 31.12.2024 je to ďalší posun, keďže to otvára možnosti pre ďalšiu valorizáciu platov v priebehu roka 2024.

Sme presvedčení, že k zmene postoja vlády výraznou mierou prispel aj najväčší protest zamestnancov školstva v histórii Slovenska, ktorý zorganizoval Odborový zväz školstva 15. júna v Bratislave. Všetkým, ktorí sa na proteste zúčastnili, ako aj tým, ktorí nás podporovali, ešte raz ďakujeme!

Dojednanie KZVS je však len jednou z našich úloh. Otvorené zostávajú požiadavky na zmenu tarifnej tabuľky pre nepedagogických zamestnancov, kde niektoré tarify a platové stupne sú pod minimálnou mzdou, dofinancovanie zvýšených nákladov na elektrickú energiu, modernizáciu školskej infraštruktúru či zjednotenie financovania regionálneho školstva. Naďalej budeme presadzovať oprávnené záujmy zamestnancov školstva v legislatívnom procese a prinášať zaujímavé benefity pre našich členov.

KZVS podpísané dňa 13. 7. 2022 – podpisy signatárov budú doplnené dodatočne.

DODATOK č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2022

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA OBDOBIE 1.1.2023 – 31.8.2024

DODATOK č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA ROK 2022

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE NA OBDOBIE 1.1.2023 - 31.8.2024

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7