Aktuality —

Školenie výborov sekcií Rady SŠ a Z Vsl. regiónu

Školenie výborov sekcií Rady SŠ a Z Vsl. regiónu

Viac
Rokoval výbor Rady ZO OZŠ SŠ krajov Banská Bystrica, Trenčín, Žilina
Stredoslováci volili ....

Stredoslováci volili ....

Viac
Konferencia Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Vsl.regiónu

Konferencia Rady ZO OZ PŠaV SŠ a Z Vsl.regiónu

Viac
Rokovanie výboru Rady ZO Z-SŠ v krajoch Banská Bystrica, Trenčín, Žilina
Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR

Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠVVaŠ SR

Viac
Rokovanie výboru Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ vsl. regiónu

Rokovanie výboru Rady ZO OZ PŠaV SŠaZ vsl. regiónu

Viac
Cena Európskej komisie za vynikajúce výsledky v odbornom vzdelávaní a príprave
1

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7