Zoznam vnútorných predpisov z oblasti BOZP

Zoznam vnútorných predpisov z oblasti BOZP k zneniu, ktorých sa vyjadruje príslušný odborový orgán v súlade s § 39 ods.2 zákona NR SR č.311/2001 Z. z Zákonníka práce, v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov nájdete po prihlásení sa v databáze členov na db.ozpsav.skPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7