Vysoké školy a priamoriadené organizácie

Stanovisko SRK k schválenému návrhu Akademického senátu STU v Bratislave

Stanovisko SRK k schválenému návrhu Akademického senátu STU v Bratislave

Viac
Slovenská rektorská konferencia zasadala v Banskej Bystrici

Slovenská rektorská konferencia zasadala v Banskej Bystrici

Viac
1. ročník bowlingu o pohár predsedu združenia VŠaPRO

1. ročník bowlingu o pohár predsedu združenia VŠaPRO

Viac
Stretnutie k stravovaniu a ubytovaniu na univerzitách

Stretnutie k stravovaniu a ubytovaniu na univerzitách

Viac
Pandémia koronavírusu na verejných vysokých školách a priamo riadených organizáciách
Prešovská univerzita v Prešove hostila celouniverzitnú konferenciu ZO OZ PŠaV
Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave

Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave

Viac
Stretnutie zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UK  a vedenia PriF UK so zástupcami OZ PŠaV na Slovensku
Dovidenia rezne alebo startup modrej planéty

Dovidenia rezne alebo startup modrej planéty

Viac
Plénum Rady vysokých škôl Slovenskej republiky rokovalo k návrhu akreditačných štandardov

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7