Vysoké školy a priamoriadené organizácie

Stretnutie k stravovaniu a ubytovaniu na univerzitách

Stretnutie k stravovaniu a ubytovaniu na univerzitách

Viac
Pandémia koronavírusu na verejných vysokých školách a priamo riadených organizáciách
Prešovská univerzita v Prešove hostila celouniverzitnú konferenciu ZO OZ PŠaV
Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave

Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie STU v Bratislave

Viac
Stretnutie zamestnancov Prírodovedeckej fakulty UK  a vedenia PriF UK so zástupcami OZ PŠaV na Slovensku
Dovidenia rezne alebo startup modrej planéty

Dovidenia rezne alebo startup modrej planéty

Viac
Plénum Rady vysokých škôl Slovenskej republiky rokovalo k návrhu akreditačných štandardov
Pozvánka na konferenciu Transformácia vysokoškolského vzdelávania v kontexte rozvoja informačnej spoločnosti
Činnosť združenia VŠaPRO v období október 2018 - október 2019

Činnosť združenia VŠaPRO v období október 2018 - október 2019

Viac
Zasadnutie Pléna združenia VŠaPRO 23.-25. 10. 2019

Zasadnutie Pléna združenia VŠaPRO 23.-25. 10. 2019

Viac

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7