Vysoké školy a priamoriadené organizácie

Konferencia Univerzitnej organizácie OZPŠaV pri SPU v Nitre

Konferencia Univerzitnej organizácie OZPŠaV pri SPU v Nitre

Viac
Zasadal výbor HERSC

Zasadal výbor HERSC

Viac
Zo stretnutia so zástupcami odborového zväzu na Slovensku

Zo stretnutia so zástupcami odborového zväzu na Slovensku

Viac
Konferencia univerzitnej odborovej organizácie STU

Konferencia univerzitnej odborovej organizácie STU

Viac
Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva

Návrh stratégie rozvoja slovenského vysokého školstva

Viac
Stretnutie s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie

Stretnutie s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie

Viac
Konferencia odborovej organizácie pri  FCHPT STU

Konferencia odborovej organizácie pri FCHPT STU

Viac
Seminár o sociálnom fonde a KZVS

Seminár o sociálnom fonde a KZVS

Viac
Do Portugalska za vzdelaním o „zelenej ekonomike, zelenom sektore, zdraví a bezpečnosti“
Výročná členská schôdza ZO  na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v  Trnave

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7