Vysoké školy a priamoriadené organizácie

Konferencia Univerzitnej odborovej organizácie pracovníkov Technickej univerzity vo Zvolene
Konferencia Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Konferencia Univerzitnej organizácie OZ PŠaV pri SPU v Nitre

Viac
Športový deň  Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Športový deň Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Viac
Školenie odborárov na SPU v Nitre

Školenie odborárov na SPU v Nitre

Viac
7. rokovanie Výboru Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií
Konferencia vysokoškolského odborového zväzu v Prahe

Konferencia vysokoškolského odborového zväzu v Prahe

Viac
Diskusné stretnutie k aktuálnym problémom v školstve

Diskusné stretnutie k aktuálnym problémom v školstve

Viac
Konferencia odborárov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Konferencia odborárov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Viac
Stretnutie odborárov s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave a podpis Kolektívnej zmluvy na rok 2019
Konferencia ZO pri UVLF Košice

Konferencia ZO pri UVLF Košice

Viac

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7