Vysoké školy a priamoriadené organizácie

Konferencia ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

Konferencia ZO OZ PŠaV UVLF v Košiciach

Viac
Výročná členská schôdza v Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach

Výročná členská schôdza v Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach

Viac
Ciele a program Združenia VŠaPRO na rok  2017

Ciele a program Združenia VŠaPRO na rok 2017

Viac
Zasadnutie pléna Združenia VŠaPRO 19.- 21. 10. 2016

Zasadnutie pléna Združenia VŠaPRO 19.- 21. 10. 2016

Viac
Činnosť združenia VŠaPRO (10. 10. 2015 – 19. 10. 2016)

Činnosť združenia VŠaPRO (10. 10. 2015 – 19. 10. 2016)

Viac
Celoškolská konferencia odborov Technickej Univerzity v Košiciach

Celoškolská konferencia odborov Technickej Univerzity v Košiciach

Viac
Členská schôdza Fakultnej organizácie OZ PŠaV na Prírodovedeckej fakulte UK
Verejná členská schôdza ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CVTI SR

Verejná členská schôdza ZO OZ PŠaV na Slovensku pri CVTI SR

Viac
Konferencia Odborového zväzu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Výročná konferencia Univerzitnej odborovej organizácie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Partneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7