47. - 48. týždeň vo zväze

dátum uverejnenia: 9. 12. 2021
čas: 11:03
kategórie: Zväz

47. - 48. týždeň vo zväze

47. a 48. týždeň vo zväze (22. november – 5. december)

22. november 2021, Bratislava. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Rady zväzu on-line.

23. november 2021, Košice. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili konferencie krajskej rady združenia ZŠ Košice.

24. november 2021, Prešov. Predseda zväzu P. Ondek a podpredsedníčka zväzu I. Gamčíková sa zúčastnili konferencie krajskej rady združenia ZŠ Prešov pod vedením jej predsedníčky D. Nagyovej.

25. november 2021, on-line. Predseda zväzu P. Ondek a Predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil on-line zhromaždenia predsedov ZO v trenčianskom kraji v rámci Rady ZO združenia SŠ v krajoch BB, TN, ZA pod vedením jej predsedu B. Matušeka.

25. november 2021, on-line. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila porady predsedov krajských rád združenia ZŠ.

25. november 2021, on-line. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil stretnutia Slovenskej akreditačnej agentúry, OECD výboru pre vysokoškolské vzdelávanie a sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, predmetom ktorého bola pripravovaná novela zákona o vysokých školách.

25. november 2021, on-line. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil hybridného zasadnutia Fondu na podporu vzdelávania, na ktorom boli schválené pôžičky pre pedagógov a študentov.

26. november 2021, Lučenec. Predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil na členskej schôdzi ZO Gymnázium Lučenec.

29. november 2021, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania JMF.

30. november 2021, on-line. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Snemu KOZ SR.

30. november 2021, on-line. Predseda združenia VŠaPRO M. Habán sa zúčastnil stretnutia k projektu Systému overovania kvalifikácií v SR (3. časový míľnik).

1. december 2021, on-line. Vedenie zväzu sa zúčastnilo rokovania Predsedníctva zväzu a rokovania valných zhromaždení obchodných spoločností zväzu.

1. december 2021, on-line. Predseda združenia SŠ P. Danko sa zúčastnil školenia členov Sektorových rád ako člen Sektorovej rady pre vzdelávanie.

1. december 2021, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil rokovania na Úrade vlády o financovaní štátnej a verejnej správy s ministrom financií I. Matovičom, štátnym tajomníkom ministerstva financií M. Klimekom, vedúcim Úradu vlády SR J. Jakabom a viceprezidentkou KOZ SR M. Uhlerovou.

2. december 2021, Bratislava. Predseda zväzu P. Ondek sa zúčastnil 3. kola kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2022.

3. december 2021, on-line. Predsedníčka združenia ZŠ I. Gamčíková sa zúčastnila porady predsedov krajských rád združenia ZŠ.

 

prejsť na zoznam aktualítPartneri

partner2 partner3 partner4 partner6 partner7 partner1

Sme členmi

partner5 partner6 partner7